Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

xin ý kiến thêm sắc mặn hay nhẹ để viết cho hấp dẫn hơn

Uyvong
Luyện Khí Tầng Bốn (11%)
tạo bởi
18 Tháng ba
mới trả lời
23 Tháng ba
2
trả lời
46
xem
2
thành viên
blackj1214
blackj1214
Luyện Khí Tầng Hai (21%)

Truyển sắc nên viết lột đồ một nửa nó mới hấp dẫn

thaicothanmieu
thaicothanmieu
Luyện Khí Tầng Chín (0%)

Mập mờ mập mờ nó mới kích thích ~

Bạn đang đọc bài xin ý kiến thêm sắc mặn hay nhẹ để viết cho hấp dẫn hơn tạo bởi Uyvong trong Bàn Luận Truyện.