Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Xin truyện main là hắc thủ sau màn với ạ

satthudai123
Luyện Khí Tầng Ba (8%)

Như trên ạ

tạo bởi
02 Tháng sáu
mới trả lời
02 Tháng sáu
4
trả lời
36
xem
2
thành viên
đêmvắngsao
đêmvắngsao
Luyện Khí Tầng Mười (16%)

Hokage: Hậu Trường Đại BOSS Hệ Thống

đêmvắngsao
đêmvắngsao
Luyện Khí Tầng Mười (16%)

Hokage Giới Ninja Trùm Phản Diện

đêmvắngsao
đêmvắngsao
Luyện Khí Tầng Mười (16%)

Từ Khô Lâu Bắt Đầu Tiến Hóa

Henrycobi
Henrycobi
VIP 1
Nguyên Anh Sơ Kỳ (15%)

Chế tạo huyền huyễn thế giới

Bạn đang đọc bài Xin truyện main là hắc thủ sau màn với ạ tạo bởi satthudai123 trong Bàn Luận Truyện.