Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Xin kiến thức hồng hoang

DucBoss
Luyện Khí Tầng Bốn (6%)

Mọi người cho mình xin các cấp bậc bảo vật trong hồng hoang với, nếu được thì cho xin thông tin các loại bảo vật cấp độ cao nhất luôn.

tạo bởi
06 Tháng 1.
mới trả lời
08 Tháng 1.
10
trả lời
110
xem
8
thành viên
Mr_Tùng
Mr_Tùng
VIP 2
Kết Đan Sơ Kỳ (65%)

Cái này tùy theo truyện , hồng mông thì như chí bảo , linh bảo , hồng hoang hay hỗn độn cũng vậy , ko thì thiên địa linh vật

Đã sửa bởi Mr_Tùng lúc 20:37 06/01/2020
ĐaoPhủ
ĐaoPhủ
Luyện Khí Tầng Sáu (44%)

Tùy theo truyện mà phân chia nha đh. Những tác giả hiện giờ phần lớn không làm theo khuôn khổ đã có sẵn. Họ tạo ra vũ trụ tiên hiệp riêng cho mình nên không truyện nào giống truyện nào

DucBoss
DucBoss
Luyện Khí Tầng Bốn (6%)

Tks đạo hữu

DucBoss
DucBoss
Luyện Khí Tầng Bốn (6%)

Tks đạo hữu

DucBoss
DucBoss
Luyện Khí Tầng Bốn (6%)

Tks đạo hữu

nvm1997
nvm1997
THEGOODDOCTOR
VIP 2
Nguyên Anh Sơ Kỳ (47%)
Tông Chủ Giang Tả Minh

Cái này tùy theo truyện , hồng mông thì như chí bảo , linh bảo , hồng hoang hay hỗn độn cũng vậy , ko thì thiên địa linh vật

DarseiK
DarseiK
꧁༺Dục Nջã ☬Vô Thiêท ༻꧂
VIP 2
Kết Đan Hậu Kỳ (12%)
Phó Tông Chủ ✰๖ۣۜƬυүếȶ Ƭأϰɦ ☪υϰɠ۶

Cái này Trang tỷ tỷ có nhắc tới mà

Lastrays
Lastrays
Luyện Khí Tầng Năm (89%)
Quân Sư Đế Thiên Môn

HỒNG HOANG BẢO VẬT PHÂN CHIA (bộ phận)

TIÊN THIÊN LINH BẢO

1/ Tiên Thiên lục đại linh bảo: Bàn Cổ Phiên (Nguyên Thủy Thiên Tôn); Thái Cực Đồ (Thái Thượng Lão Quân); Sơn Hà Xã Tắc Đồ (Nữ Oa); Hỗn Độn Chung (Đông Hoàng Thái Nhất); Càn Khôn Đỉnh (Đại Vũ đế); Tru Tiên Tứ Kiếm (Thông Thiên Giáo Chủ).

2/ Tiên Thiên thập đại linh bảo:

1, Ngũ Hành Kỳ, gồm: Trung ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ; Đông phương Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ; Nam phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ; Tây phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ; Bắc phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ.

2, Càn Khôn Đỉnh

3, Thập Nhị Phẩm Liên Đài

4, Thất Bảo Diệu Thụ

5, Sơn Hà Xã Tắc Đồ

6, Hà Đồ Lạc Thư

7, Thiên Thư, gồm: Phong Thần Bảng; Đả Thần Tiên

8, Địa Thư

9, Minh Thư (có bản chép rằng Nhân Thư), gồm: Sinh Tử bạc; Phán Quan Bút

10, Hồng Tú Cầu

*Trong đó, nếu xét về tổng thể, có thể phân chia cao thấp như sau

- Đệ nhất đẳng: Bàn Cổ Phiên, Thái Cực Đồ, Hỗn Độn Chung, Thiên Địa (Công Đức) Huyền Hoàng Linh Lung Tháp.

- Đệ nhị đẳng: Thập Nhị Phẩm Liên Đài, Thất Bảo Diệu Thụ, Thiên Ngô Trúc Trượng, Sơn Hà Xã Tắc đồ, Hồng Tú Cầu, Kim Cương Trạc, Thái Thượng Biển Quải, Tam Bảo Ngọc Như Ý, Nguyên Thủy Hỗn Nguyên Hạp, Khánh Vân Kim Đăng, Tru Tiên Tứ Kiếm (kiếm trận), Thanh Bình Kiếm, Nguyên Đồ A Tị song kiếm, Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Phù, Ngọc Thanh Phù, Thượng Thanh Phù.

- Đệ tam đẳng: Tu La Thất Bảo, Ngũ Đại Tiên Kỳ (Ngũ Hành Kỳ), Hà Đồ Lạc Thư, Địa Thư, Nhân Sâm Quả Thụ, Kim Cô Bổng (Định Hải Thần Châm), Định Hải Thần Châu, Tiếp Dẫn Bảo Tràng, Ngũ Sắc Thần Quang, Hình Thiên Phủ Thuẫn, Trảm Tiên Phi Đao, Hỗn Nguyên Kim Đấu, Kim Giao Tiễn, Hiên Viên kiếm, Đằng Không Kiếm, Tụ Bảo Kim Bồn (Ngũ Đương Thánh Mẫu), Thúy Quang Lưỡng Nghi Đăng (Đông Hoàng Thái Nhất lệ thuộc bộ hạ - Mi Hầu Vương), Thái Âm Diệt Tuyệt Thần Cầu (Thái Âm Kim Tiên Hứa Tiên), Tử Điện Chuy, Ngư Cổ, Hỗn Nguyên Chùy (Ô Vân Tiên), Chiêu Yêu Phiên, Phược Yêu Tác, Thất Tinh Vãn Nguyệt Tiên, Bảo Liên Đăng, Thất Khẩu Thiên Mang Thần Đao, Tam Huyễn Hoàn, Cửu Thiên Tức Nhưỡng, Ngũ Khẩu Quỳnh Cung Ly Quang Tiễn (Nữ Oa), Càn Khôn Đồ, Phong Hỏa Bồ Đoàn, Tử Kim Hồ Lô, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, Đâu Suất Ba Tiêu Phiến cùng (Thái Thượng Lão Quân đưa đồng tử quạt lửa lò).

- Đệ tứ đẳng: Huyền Đô Tử Phủ Kiếm (Huyền Đô Đại Pháp Sư), Yêu Sư Cung (Côn Bằng), Quạt Ba Tiêu (thuộc về Thiết Phiến công chúa), Đinh Đầu Thất Tiễn Thư, Xạ Nhật Thần Cung, Đâu Nhật La Võng, Khốn Tiên Tác, Chiêu Dao Việt (Anh Chiêu), Thương Dương Đao (Kế Mông), Càn Khôn Xích (Nhiên Đăng), Cửu Châu Long Đỉnh Ngọc Tỳ, Sát Phá Lang Tam Tinh vòng tay, Tam Hàng Bàn Vương Cổ Thần Kinh, Bàn Vương Nguyên Cổ Kiếm, Thiên Cổ Nguyên Vực Phiên (Đổng Vĩnh), Ma La Tán, Huyết Mục Kiếm (Đại Phạm Thiên - Hiên Viên Pháp Vương), Cửu Thiên Đô Triện Nguyên Ma Phiên (Hiên Viên Pháp Vương), Hà Diệp Kiếm, Cửu Tinh Liên Bồng (Hà Tiên Cô), Thái Âm Diệt Tuyệt Thần Cầu (Thái Âm Kim Tiên), Thái Âm N Diệt Hồn Xoa, Thái Âm Lục Phách Tráo, Thái Âm Nhật Nguyệt Thần Đao, Thái Âm Đằng Xà Tiễn (Bạch Tố Chân), Túi Hậu Thiên/Túi Nhân Chủng (Di Lặc), Phiên Thiên Ấn, Thư Hùng Kiếm, Lạc Hồn Chung, Bát Quái Tử Thụ Tiên Y (Quảng Thành Tử), Giáng Vân Chu Hoàn, Phong Ma Kiếm (Ninh Phong Tử), Qua Huyễn Thần Dụ (Nam Quách), Sát Thần Kiếm (Bạch Khởi), Cửu Xỉ Đinh Ba (Trư Bát Giới), Bát Bảo Thiền Trượng (Sa Tăng), Thất Tinh Kiếm (Kim Giác), Thái A Kiếm (Mộc Tra), Ngô Câu Kiếm (Kim Tra), Độn Long Thung/Thất Bảo Kim Liên (Văn Thù), Thất Bảo Phù Đồ (Thích Già Mâu Ni - Liêu Tiểu Tiến), Tam Thập Tam Thiên Hoàng Kim Linh Lung Tháp (Lý Tĩnh), Âm Dương Kính, Thuần Dương Kiếm (Lữ Đồng Tân), Mâu Ni Định Quang Châu (định quang - Linh Châu Tử), Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, cành dương liễu (Từ Hàng), Cửu Long Thần Hỏa Tráo, Phong Hỏa Luân, Hỏa Tiêm Thương, Vòng Càn Khôn, Kim Nguyên Bảo (Thái Ất chân nhân - Na Tra), Bích Điện Đao (Ba Tê - Hồng Hài Nhi - Chu Trú ), Cửu Hoàn Thiền Trượng, Diệt Độ Kim Hoàn (Chu Trúc), Bích Linh Âm Quỳ Kiếm (Hồng Nhạn), Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, Ngân Thiên Diệt Nhật Nỗ (Dương Tiễn).

- Đệ ngũ đẳng: Toại Nhân Toản (Lý Anh Quỳnh), Ngũ Vân Ly Hợp Khuê (Chu Khinh Vân), Nam Minh Ly Hỏa kiếm (Dư Anh Nam), Đồ Long đao, Thần Nữ Châm (Đồ Long Sư Thái), Thái Thanh Thần Kiếm (Trường Mi), Càn Thiên Hỏa Linh Châu, Vô Hình Kiếm (Tiếu Hòa Thượng), Nguyên Từ Quang Quyển (Thủy Ma Thánh Quân), Phích Lịch Uyên Ương Kiếm (Tề Kim Thiền), Kỳ Tu Kiếm (Thạch Sinh), Tử Thanh Song Kiếm (Lý Anh Quỳnh, Chu Khinh Vân), A Nan Kiếm (Lý Tĩnh), Kim Liên Thần Tọa, Hương Vân Bảo Bồi, Đoạn Ngọc Câu (Lý Hồng), Hàn Ngọc Kiếm (Gia Cát Hướng), Lôi Âm Kiếm (Tả Từ), Âm Linh Kiếm (Hồng Nhạn), Thượng Thanh Thần Kiếm (Khương Tử Nha), Thúy Đồng Phong (Lục Đồng), Ô Linh Minh Đao (Dương Diệu Diệu - tiểu Côn Lôn), Hóa Âm Thần Đao (Hóa Âm Tiên Tử), Hỗn Thiết Côn (Ngưu Ma Vương), Tử Ngọ Trụ Quang Bàn (Thục Sơn - Hoàng Thiên Ba), Cửu Thiên Nguyên Dương Xích (Thục Sơn - Khang Kiệt), Cửu Thiên Thập Địa Ích Ma Thần Toa (Thục Sơn - Lý Kiệt), Di Trần Bảo Phiên (Thục Sơn - Thất Thải Tiên Tử), Long Hổ Bảo Ấn, Thiên Sư Kiếm (Thiên Sư), Tử Phù Thiên Lục (Mao sơn), Đại Diễn Kim Đan Nguyên Kiếm, Như Ý Thủy Yên La (Ất Hưu), Đồng Tử Y Dương Kiếm (Âm Phong Tử), Bích Không Lôi Quang Kiếm (Đát Kỷ), Bát Quái Long Tu Mạt (Thạch Cơ Nương Nương).

*Nhưng nét xét về chiến lực, lại có loại phân chia

Chung cực:

 • Đông Hoàng Hỗn Độn Chung (công phòng nhất thể, bất động thời gian, trấn thế giới Hồng Hoang, diệu dụng vô cùng, đương kim đệ nhất).
 • Bàn Cổ Phiên (lực công kích siêu cường, có thể khai thiên tích địa).
 • Thái Cực Đồ (định Địa Thủy Hỏa Phong, cụ thể công dụng không biết, thần càng từng lấy nó bao trộm Kim Cương Trác thanh ngưu, dường như có thể khắc chế Kim Cương Trác.).

Đỉnh cấp:

 • Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phù (dường như chỉ bằng bùa này có thể bày Thái Cổ Tam Sát Trận một trong Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận, không biết có tính hay không Chung Cực Tiên Thiên Linh Bảo).
 • Kim Cương Trác (Kim Ngân đồng tử từng tự biên tự diễn nói khoác là Tam giới đệ nhất linh bảo, bất quá nghĩ như thế nào cũng không có khả năng cùng Chung Cực Tiên Thiên Linh Bảo so sánh, bất quá lại có thể bộ các loại pháp bảo, phòng thân cũng có miểu dụng).
 • Cửu Đài Liên (nguyên bản Thập Nhị Phẩm Liên Đài chính là một cái uy lực to lớn Tiên Thiên linh bảo, có thể cùng Hỗn Độn Chung, Bàn Cổ Phiên, Thái Cực Đồ so sánh, đáng tiếc bị Văn Đạo Nhân hút đi Tam phẩm, dường như lực phòng ngự siêu cường).
 • Tru Tiên trận đồ
 • Nhật Nguyệt Tinh Thần Kỳ
 • Hà Đồ Lạc Thư
 • Phong Thần Bảng
 • Địa Thư
 • Sinh Tử Bộ
 • Tam Bảo Như Ý
 • Sơn Hà Xã Tắc Đồ
 • Hiên Viên Kiếm
 • Tru Tiên Tứ Kiếm (riêng lẻ): Tru Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên, Lục Tiên (đồng đẳng).

Cao cấp:

 • Ngũ Sắc Thần Vũ (trừ Ngũ Phương Bảo Kỳ bên ngoài, không có gì không rơi, không người không thu, giáo chủ cũng không ngoại lệ, chẳng qua là công lực không đủ sẽ bị đè lại mà thôi)
 • Đằng Không Kiếm
 • Tam Tinh Thủ Trạc (lấy Nhân Gian giới Thái Cổ Tam Sát Tinh Thần luyện hóa, lại dùng Địa Mạch Long khí xâu chuỗi mà thành)
 • Hỗn Nguyên Kim Đấu (có thể bố trí Hoàng Hà Cửu Khúc Trận)
 • Kim Giao Tiễn
 • Nguyên Đồ kiếm, A Tị kiếm
 • Tử Điện Chuy
 • Ngư Cổ (Thông Thiên Giáo Chủ mất ẩn giấu Tru Tiên trận đồ, Tru Tiên Tứ Kiếm sau dường như liền không có Đỉnh Cấp Tiên Thiên Linh Bảo gì rồi, phỏng chừng cũng chính là Cao Cấp Tiên Thiên Linh Bảo hàng ngũ, uy lực khả năng còn không bằng A Tị kiếm đây)
 • Phiên Thiên Ấn (do Thượng Cổ thần phong Bất Chu Sơn linh mạch làm ra pháp bảo nên một cái uy lực mạnh mẽ Tiên Thiên linh bảo, sau đó Nhiên Đăng được Hai Mươi Bốn Viên Định Hải Thần Châu cũng còn muốn Tứ Phương Bảo Kỳ mới có thể chế trụ)
 • 24 Viên Định Hải Thần Châu
 • Như Ý Kim Cô Bổng
 • Tu La Liêm Câu
 • Tu La Kỳ
 • Ngữ Phương Kỳ (riêng lẻ) từng kỳ
 • Cửu Cửu Hồng Vân Tán Phách Hồ Lô
 • Tử Kim Hồ Lô
 • Hoàng Bì Hồ Lô.

Trung cấp:

 • Tam Phẩm Liên Đài
 • Tu La Kính
 • Nại Hà Khuê
 • Phiên Thiên Ấn (hàng FAKE do Thượng Cổ thần phong đầu dương phong linh mạch làm ra, uy lực so với hàng thật chỉ có cách một con đường)
 • Quạt Ba Tiêu
 • Đả Thần Tiên (cũng coi như Tiên Thiên linh bảo chứ?)

Phổ thông:

 • Côn Ngô Bát Kiếm
 • Đa Bảo Đạo nhân phần lớn Tiên Thiên linh bảo.

HẬU THIÊN PHÁP BẢO

Đỉnh cấp: Thất Bảo Diệu Thụ (hàng FAKE).

Cao cấp:

 • Xạ Nhật Cung Tiễn
 • Thiên Đạo Thập Nhị Kiếm
 • Dương Chi Ngọc Tịnh Bình (dường như không là Tiên Thiên linh bảo)
 • Liêu Tiểu Tiến Cửu Văn Tử Kiếm
 • Hình Thiên Thuẫn
 • Đâu Nhật La Võng
 • Ngũ Độc Phiên
 • Vạn Ma Phiên

Trung cấp:

 • Trúc Trượng Ngô Công
 • Huyết Mục Kiếm Tán
 • Thuần Dương Tử Hỏa Kiếm
 • Bát Cảnh Cung Đăng
 • Cửu Long Thần Hỏa Tráo

Phổ thông:

 • Khốn Tiên Tác
 • U Minh Bạch Cốt Phiên
 • Dương Chi Tịnh Bình
 • Vòng Càn Khôn
 • Phong Hỏa Luân
 • Hỗn Thiên Lăng
 • Hỏa Tiêm Thương
 • Tử Kim Bình Bát

ngoài ra còn có các loại Phong Thần pháp khí, chi tiết hơn như sau:>

 • Hồ lô vàng: Toàn thư cái thứ nhất pháp bảo, đặt ở hậu cung Nữ Oa nương nương, có thể chiêu thiên hạ yêu ma. Nữ Oa nương nương dùng cái này ý tứ đưa tới ngàn năm hồ ly tinh, chín con Trĩ Kê Tinh, ngọc thạch Tỳ Bà Tinh, hủy Thành Thang sáu trăm năm cơ nghiệp.
 • Hồ lô đỏ: Kiện thứ hai cũng là hồ lô, chính là Sùng Hắc Hổ tất cả, bên trong hồ lô có Thiết Khẩu Thần Ưng."Hồ lô đỏ bao bên một đạo hắc khí lao ra, buông ra kích khỡ như thiên la địa võng, đen chôn vùi trong có y câm tiếng, Già Thiên ánh nhật bay tới, chính là Thiết Khẩu Thần Ưng". Dùng để lưỡng quân giao phong, trước trận bắt địch, theo chức năng đến xem rất phổ thông rất bình thường rồi. Kim kê lĩnh phá cao kế có thể Ngô ong túi.
 • Mộc Kiếm: Vân Trung Tử thấy Triều Ca yêu khí xông thẳng lên trời, vì vậy lấy lão khô cành tùng chẻ thành kiếm gỗ hiến tặng cho Trụ Vương tới trấn yêu . Đáng tiếc Trụ Vương nghe xong Đát Kỷ nói như vậy, chỉ treo nửa ngày liền dùng hỏa thiêu.
 • Hỗn Thiên Lăng: Càn nguyên sơn Kim quang động trấn động chi bảo, Na Tra, cái này không cần ta nói đi.
 • Vòng Càn Khôn: Cũng là Na Tra, hai thứ đồ này đều là Na Tra ra đời là liền mang ở trên người, sau đó hắn liền lấy náo biển...
 • Càn Khôn Cung; Chấn Thiên Tiễn: Trấn Trần Đường Quan chi bảo, "Theo Hoàng Đế Hiên Viên, đại phá Xi Vưu, lưu truyền đến nay, cũng không người lấy được tới" . Bị Na Tra bắn cung xạ một mũi tên, kết quả bắn chết Thạch Cơ nương nương môn nhân Bích Vân đồng tử, lại gây ra lộn một cái không phải là.
 • Bát Quái Vân Quang Mạt: Lại tên Bát Quái Long Tu Mạt, phía trên có Khảm Ly dao động đổi chi bảo, bao la vạn tượng chi trân, Thạch Cơ nương nương bảo vật. Thạch Cơ dùng nó bắt Lý Tĩnh, sau đi đối phó Thái Ất chân nhân thời điểm bị phá hỏng.
 • Cửu Long Thần Hỏa Tráo: Thái Ất chân nhân pháp bảo, bên trong có chín cái Hỏa Long quay quanh; là Tam muội thần hỏa, thật là lợi hại, đi lên liền thu Thạch Cơ, Thập Tuyệt trận thời điểm đốt chết Tôn lương, phá hóa huyết trận, sau đó truyền cho Na Tra.
 • Phong Hỏa Luân; Hỏa Tiêm Thương: Na Tra hoa sen hóa thân sau Thái Ất chân nhân đưa bảo vật của hắn, mọi người đều nghe nhiều nên quen rồi. Đồng thời còn đưa hắn thỏi vàng một khối, chức năng cùng Vòng Càn Khôn không sai biệt lắm, còn có da báo túi, dùng để chứa pháp bảo.
 • Độn Long Thung: Lại tên Thất Bảo Kim Liên. Ngũ long sơn Vân tiêu động Văn Thù Quảng Pháp thiên tôn pháp bảo, Na Tra đuổi giết Lý Tĩnh là gặp phải rộng rãi pháp Thiên Tôn, lên tiếng kiêu ngạo, bị Thiên Tôn dùng vật này dạy dỗ một trận."Chỉ thấy vui vẻ khắp nơi, mây mù mê không, truyền bá Thổ dương trần, rơi tới có tiếng; đem Na Tra bất tỉnh Thẩm Thẩm không biết nam bắc, đen thảm thảm sao nhận thức đồ vật, cần cổ bộ một cái kim vòng, hai chân hai cái kim vòng, * Hoàng đặng đặng kim cây cột đứng yên. Na Tra cùng mở mắt, đem thân thể không động được rồi." Sau lại bắt Cửu Long đảo trong tứ thánh vương ma, Dương sâm; giết Tần Thiên Quân Phá Thiên Tuyệt trận.
 • Kim Tháp: Chính là Lý Tĩnh nâng cái kia toà bảo tháp. Lý Tĩnh bị Na Tra đuổi đến bước đường cùng, gặp phải Linh Thứu sơn nguyên thấy động Nhiên Đăng Đạo Nhân, Nhiên Đăng đưa hắn món pháp bảo này, đặc biệt đối phó Na Tra. Sau đó Lý Tĩnh ném Tây Kỳ thời điểm dùng nó đánh chết La Tuyên.
 • Thất Hương Xa; giải rượu chiên; khỉ mặt trắng: Bá Ấp kiểm tra hướng Triều Ca vi phụ chuộc tội thời điểm hiến tặng cho Trụ Vương bảo vật, đều là xa xỉ phẩm."Thất Hương Xa là Hiên Viên Hoàng Đế phá Xi Vưu với Bắc hải, di hạ này xe. Như người ngồi lên mặt, không cần đẩy dẫn, dục đông thì lại đông, dục tây thì lại tây, là thế truyền chi bảo vậy. Giải rượu chiên, nhưng người say mính đính, nằm này chiên lên, không cần thiết thời điểm
 • Khắc Tức Tỉnh. Tự mặt con vượn tuy là súc loại, thiện sẽ Tam ngàn tiểu khúc, tám trăm men, có thể âu tiệc trước chi bài hát, thiện vì vỗ lên chi múa, đúng như lịch lịch oanh hoàng, nhẹ nhàng yếu liễu." Đáng tiếc hắn cự tuyệt Đát Kỷ câu dẫn, Đát Kỷ góp lời, Trụ Vương sẽ hạ chỉ đem hắn chém thành thịt bùn.
 • Kim côn: Vân Trung Tử đưa cho Lôi Chấn Tử , chẳng qua là một món binh khí. Hắc hắc, đem ra sung mãn số lượng.
 • Hỗn Nguyên: Thanh Phong Sơn Tử Dương Động rõ ràng chỗ Đạo Đức Chân Quân pháp bảo. Hoàng Phi Hổ phản ra Triều Ca, bị Văn Thái Sư, Giai Mộng quan Ma gia tứ tướng, Lâm Đồng quan Tổng Binh quan Trương Phượng, Thanh Long quan Tổng Binh quan Trương Quế Phương bốn phía vây quanh. Đạo Đức Chân Quân dùng bảo này Hoàng gia phụ tử chuyển qua tránh qua một kiếp.
 • Hỏa Long Tiêu: Đồng Quan Thủ tướng Trần Đồng ám khí, dị nhân truyền thụ, ra tay bốc khói, bách phát bách trúng. Bị Hoàng Thiên hóa dùng Hoa Lam Nhi thu đi.
 • Hoa Lam Nhi: Hoàng Thiên hóa lần đầu tiên xuống núi thời điểm sử dụng đồ vật, thu Trần Đồng Hỏa Long Tiêu. Sau liền không xuất hiện nữa.
 • Mạc Tà bảo kiếm: Thanh Phong Sơn Tử Dương Động Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trấn sơn chi bảo. Tặng cho Hoàng Thiên hóa, đi ra liền giết Trần Đồng. "Chiếu Trần Đồng chỉ chỉ một cái, chỉ thấy trên mũi kiếm một đạo tinh quang, có chén miệng lớn nhỏ, bay tới Trần Đồng trên mặt, Trần Đồng đã mất với dưới ngựa."
 • Lục Hồn Phiên: Giới bài đóng bảy thủ tướng quân Dư Hóa đồ vật. Dư Hóa trượng vật này toàn bộ bắt Hoàng Phi Hổ một nhà. Kết quả đang bị giam giữ giải trở về Triều Ca trên đường gặp phải lại núi cứu người Na Tra, bị hắn dùng da báo túi thu rồi.
 • Hồng Châu: Trương Quế Phương dưới trướng quan đi trước phong lâm sử dụng tả đạo chi thuật, "Một đạo khói đen phun tới, liền biến thành một lưới bên, hiện một viên Hồng Châu; có to bằng miệng chén". Bắn chết Tây Kỳ tướng lãnh mấy người. Sau thành Na Tra phá.
 • Phong Thần Bảng (hàng FAKE).
Đã sửa bởi Lastrays lúc 21:54 06/01/2020
HᎧẠT_ᎮHẬT
HᎧẠT_ᎮHẬT
VIP 2
Nguyên Anh Sơ Kỳ (1%)
Chưởng Môn ミ★๖ۣۜDâм ๖ۣۜMα ๖ۣۜTôηɠ★彡

Cái này đh tìm mấy bài viết của Trang muội đó có nhắc tới a

songokota4
songokota4
VIP 1
Luyện Khí Tầng Một (38%)

Đã sửa bởi songokota4 lúc 05:51 08/01/2020
Bạn đang đọc bài Xin kiến thức hồng hoang tạo bởi DucBoss trong Hỏi Đáp - Góp Ý.