Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Thể loại truyện

conmakia907
Luyện Khí Tầng Sáu (10%)

Mn ơi muốn chỉnh sửa thể loại truyện và phần giới thiệu truyện thì mình nên làm thế nào?

tạo bởi
12 Tháng năm
mới trả lời
12 Tháng năm
2
trả lời
55
xem
2
thành viên
rykaki9925
rykaki9925
Luyện Khí Tầng Năm (41%)

Vào phần thông tin rồi chọn chỉnh sửa thông tin...

Tanphat887
Tanphat887
Luyện Khí Tầng Năm (58%)

Bạn vào mục thông tin chung rồi bấm vào chỉnh sửa thông tin truyện

Bạn đang đọc bài Thể loại truyện tạo bởi conmakia907 trong Sáng Tác Truyện.