Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Ta đang rảnh có đạo hữu nào hợp tác dịch bộ võng du đê...

mrtientai9x
Luyện Khí Tầng Bốn (44%)

Tại hạ đạo này đang thích mấy bộ võng du , đang tìm mấy bộ chưa ai dịch có vị đạo hữu góp ý dùm.

tạo bởi
27 Tháng năm
mới trả lời
27 Tháng năm
1
trả lời
29
xem
1
thành viên
CôHồnDãQuỷ
CôHồnDãQuỷ
Luyện Khí Tầng Năm (26%)
Bạn đang đọc bài Ta đang rảnh có đạo hữu nào hợp tác dịch bộ võng du đê... tạo bởi mrtientai9x trong Dịch Truyện.