Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Giới thiệu "Đại Náo Sắc Lang Quốc" tác giả Tùng Liêu Hạ Nhi

Duongphuclynhuoc
Phàm Nhân (26%)

Tên phụ: Kỹ Viện Tầm Hoan Văn án: Thiết bạch đầu- tứ vương gia uy phong xuất chúng trong mắt bách tính lại là tên xú đầu đất bị cả hoàng tộc phỉ nhổ. Ngôn-đam-sắc! Thỉnh đọc tag!

tạo bởi
05 Tháng ba
27
xem