Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Giới thiệu Gif bình luận cho các bạn

Blood_Moon
Người Trông Coi Tàng Thư Các
VIP 4
Trúc Cơ Hậu Kỳ (20%)
Trưởng Lão ~天生門~

Tớ chia sẻ thêm một số gif bình luận cho mọi người. Các bạn chỉ cần copy code và paste thẳng vào bình luận là được. Bạn nào biết chỉnh sửa kích thước ảnh thì đừng làm nhé. Các bạn biết sever yy nó cùi bắp thế nào rồi.

GIF 1 đến rồi đây, I'm here

<img src="https://media.tenor.com/images/c8a0f6fa9bcd2e5718f8f02c47e7ebe4/tenor.gif" width="262.5" height="147.95454545454544" alt="Im Here Arrived GIF - ImHere Arrived WhatsUp GIFs" style="background-color: rgb(63, 63, 63);">

Im Here Arrived GIF - ImHere Arrived WhatsUp GIFs

gif 2

<img src="https://media.tenor.com/images/11c94abed0728093d06e178dc2c752d6/tenor.gif" width="262.5" height="235.05681818181816" alt="Really Seriously GIF - Really Seriously ForReal GIFs" style="background-color: rgb(63, 63, 63);">

Really Seriously GIF - Really Seriously ForReal GIFs

Gif 3 (cà khịa nhé)

<img src="https://media.tenor.com/images/0e578721b8894a6becab3749a7e212d6/tenor.gif" width="262.5" height="178.97727272727272" alt="You Real Mad Angry GIF - YouRealMad Angry Strut GIFs" style="background-color: rgb(63, 63, 63);">

You Real Mad Angry GIF - YouRealMad Angry Strut GIFs

gif 4

<img src="https://media.tenor.com/images/b4abced902aec38d7e6e1de3ee21564c/tenor.gif" width="262.5" height="147.95454545454544" alt="Green Cola No GIF - GreenCola No Nope GIFs" style="background-color: rgb(63, 63, 63);">

Green Cola No GIF - GreenCola No Nope GIFs

gif 5 ngáp

<img src="https://media.tenor.com/images/258552b80c5280233708192935c63af2/tenor.gif" width="262.5" height="409.2613636363636" alt="Chihuahua Yawn GIF - Chihuahua Yawn Yawning GIFs" style="background-color: rgb(63, 63, 63);">

Chihuahua Yawn GIF - Chihuahua Yawn Yawning GIFs

gif 6

<img src="https://media.tenor.com/images/503bf27b017111624b5f096c6b58e1dc/tenor.gif" width="262.5" height="190.9090909090909" alt="Impossible Heres My Answer GIF - Impossible HeresMyAnswer NotHappening GIFs" style="background-color: rgb(63, 63, 63);">

Impossible Heres My Answer GIF - Impossible HeresMyAnswer NotHappening GIFs

gif 7

<img src="https://media.tenor.com/images/91d329d41f12cc1b3e0b5ca53b7e95c4/tenor.gif" width="262.5" height="182.55681818181816" alt="What For Real GIF - What ForReal ExcuseMe GIFs" style="background-color: rgb(63, 63, 63);">

What For Real GIF - What ForReal ExcuseMe GIFs

Gif 8 ôi không

<img src="https://media.tenor.com/images/f1c38c7abea42c8e78ad5b6667cfdc3f/tenor.gif" width="262.5" height="106.19318181818181" alt="Oh No Yikes GIF - OhNo Yikes Panic GIFs" style="background-color: rgb(63, 63, 63);">

Oh No Yikes GIF - OhNo Yikes Panic GIFs

Gif 9 d

<img src="https://media.tenor.com/images/933281bf62e1500c35816917af73c9be/tenor.gif" width="262.5" height="262.5" alt="Patrícia Adriana GIF - Patrícia Adriana Birolli GIFs" style="background-color: rgb(63, 63, 63);">

Patrícia Adriana GIF - Patrícia Adriana Birolli GIFs

Gif 9

<img src="https://media.tenor.com/images/cc98bb851a9d328980a7fec041427dde/tenor.gif" width="262.5" height="262.5" alt="IDont Know Steve Harvey GIF - IDontKnow SteveHarvey SteveOnWatch GIFs" style="background-color: rgb(63, 63, 63);">

IDont Know Steve Harvey GIF - IDontKnow SteveHarvey SteveOnWatch GIFs

Gif 10

<img src="https://media.tenor.com/images/16f65de1258ff354c54da90838281a39/tenor.gif" width="262.5" height="262.5" alt="How You Doin Joey GIF - HowYouDoin Joey Smile GIFs" style="background-color: rgb(63, 63, 63);">

How You Doin Joey GIF - HowYouDoin Joey Smile GIFs

gif 11

<img src="https://media.tenor.com/images/65b92b5b66c3a3e680c5dd7b4b1ae821/tenor.gif" width="262.5" height="262.5" alt="Flying Kiss Flirty GIF - FlyingKiss Kiss Flirty GIFs" style="background-color: rgb(63, 63, 63);">

Flying Kiss Flirty GIF - FlyingKiss Kiss Flirty GIFs

gif 12

<img src="https://media.tenor.com/images/6870fd2f3f7be6bc6f08083a899c4889/tenor.gif" width="262.5" height="221.93181818181816" alt="Anime Wave GIF - Anime Wave Hi GIFs" style="background-color: rgb(63, 63, 63);">

Anime Wave GIF - Anime Wave Hi GIFs

gif 13

<img src="https://media.tenor.com/images/166c102c138883ed19910cf117a5c9db/tenor.gif" width="262.5" height="262.5" alt="Love You In Love GIF - LoveYou InLove Love GIFs" style="background-color: rgb(63, 63, 63);">

Love You In Love GIF - LoveYou InLove Love GIFs

gif 14

<img src="https://media.tenor.com/images/9958b79f4448ca6dd216beaa8e2f4333/tenor.gif" width="262.5" height="262.5" alt="Amazing GIF - HeidiKlum Wow Amazed GIFs" style="background-color: rgb(63, 63, 63);">

Amazing GIF - HeidiKlum Wow Amazed GIFs

gif 15

<img src="https://i.imgur.com/4mYD13u.gif" data-src="https://i.imgur.com/4mYD13u.gif" data-url="https://i.imgur.com/4mYD13u.gif" class="bbImage ls-is-cached lazyloaded" style="">

Gif 16

<img src="http://i.giphy.com/UmToDYIVw3wfm.gif" class="bbCodeImage LbImage" alt="[​IMG]" data-url="http://i.giphy.com/UmToDYIVw3wfm.gif" style="">>

[​IMG]

Gif 17

<img src="https://media.tenor.com/images/fa8b679d6d9ece0b26772e7f30b9e1e3/tenor.gif" width="262.5" height="140.79545454545453" alt="Dis Gon BGud Lawn Chair GIF - DisGonBGud LawnChair OpenUp GIFs" style="background-color: rgb(63, 63, 63);">

Dis Gon BGud Lawn Chair GIF - DisGonBGud LawnChair OpenUp GIFs

Gif 18

<img src="https://media.tenor.com/images/7499ea5e970585be40ec3eb87747b4e0/tenor.gif" width="262.5" height="144.375" alt="GIF - GIFs" style="background-color: rgb(63, 63, 63);">>

GIF - GIFs

Gif 19

<img src="https://media.tenor.com/images/31772f704f7debc2f923025d34a00ac0/tenor.gif" width="262.5" height="262.5" alt="Ngu Hahaha GIF - Ngu Hahaha Laugh GIFs" style="background-color: rgb(63, 63, 63);">

Ngu Hahaha GIF - Ngu Hahaha Laugh GIFs

Gif 20

<img src="https://attachments.f95zone.to/2020/05/677017_red.gif" data-src="https://attachments.f95zone.to/2020/05/677017_red.gif" data-url="" class="bbImage lazyloaded" data-zoom-target="1" alt="red.gif" style="">

red.gif

Đã sửa bởi Blood_Moon lúc 11:01 22/05/2020
tạo bởi
19 Tháng tư
mới trả lời
19 Tháng tư
14
trả lời
111
xem
13
thành viên
đừngtráchtavôtìn
đừngtráchtavôtìn
VIP 1
Luyện Khí Tầng Tám (77%)

Càng ngày yy giới càng....

nvm1997
nvm1997
꧁๖ۣVô Thiên ༒ Lão Tổ Tông🧝 ๖ۣۜ꧂
VIP 3
Luyện Hư Trung Kỳ (64%)
Tông Chủ Giang Tả Minh

IDont Know Steve Harvey GIF - IDontKnow SteveHarvey SteveOnWatch GIFs

Cảm ơn đã chia sẻ

thaicothanmieu
thaicothanmieu
VIP 1
Kết Đan Sơ Kỳ (78%)
HắcLư
HắcLư
VIP 1
Trúc Cơ Sơ Kỳ (71%)

Love You In Love GIF - LoveYou InLove Love GIFs

songhyehee
songhyehee
VIP 2
Hóa Thần Sơ Kỳ (17%)
Long Thần Long Động cốc

cảm ơn dh nhiều...

songhyehee
songhyehee
VIP 2
Hóa Thần Sơ Kỳ (17%)
Long Thần Long Động cốc

truyenyy

_Thiên_Đạo_
_Thiên_Đạo_
VIP 3
Trúc Cơ Trung Kỳ (56%)

Ta thích cái cuối cùng cơ

Cực_độ_lạnh_lẽo
Cực_độ_lạnh_lẽo
Luyện Khí Tầng Hai (41%)

cảm ơn đh chia sẻ ạ

Bυηηү
Bυηηү
VIP 1
Luyện Khí Tầng Mười (142%)

Love You In Love GIF - LoveYou InLove Love GIFs

0969.21.89.87
0969.21.89.87
VIP 1
Luyện Khí Tầng Mười (70%)

Đưa icon đó

tntji311
tntji311
VIP 1
Trúc Cơ Hậu Kỳ (10%)

Cái gif cuối chữ đó là con lợn mà ???????

Đã sửa bởi tntji311 lúc 13:39 19/04/2020
vunamduong0
vunamduong0
Luyện Khí Tầng Tám (95%)

code này có thể chèn ảnh gif search được từ google ra phải ko bạn.

vodanhbm
vodanhbm
Luyện Khí Tầng Bảy (27%)

Ngu Hahaha GIF - Ngu Hahaha Laugh GIFs Trư - con lợn 猪🐷

Đã sửa bởi vodanhbm lúc 18:17 19/04/2020
tieucaca2312
tieucaca2312
VIP 1
Luyện Khí Tầng Mười (140%)

GIF - GIFs Quan trọng là thần thái

Bạn đang đọc bài Giới thiệu Gif bình luận cho các bạn tạo bởi Blood_Moon trong Hướng Dẫn - Giới Thiệu.