Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

tìm truyện vô địch lưu

BachHoYP123456
Trúc Cơ Sơ Kỳ (81%)

cho mình hỏi có đạo hữu nào biết truyện vô địch lưu mà main bá, thông minh, toàn tài đến nỗi mà mỗi lần có người nhắc đến main là đạo tâm tan vỡ, tâm ma xuất hiện như mấy bộ mà mình đã đọc đế bá, vô địch từ max cấp thuộc tính bắt đầu, ta có thể lấy ra thuộc tính, ta theo trong gương xoát cấp, ta có thể một khóa tu luyện, vô địch hùng hài tử, ta có vô tận thọ nguyên thì giới thiệu mình với

tạo bởi
12 Tháng sáu
mới trả lời
12 Tháng sáu
2
trả lời
61
xem
2
thành viên
Một_nửa_thất_lạc
Một_nửa_thất_lạc
VIP 2
Trúc Cơ Hậu Kỳ (73%)
Phó Tông Chủ Thiên Địa Hư Vô

Đạo hữu thử đọc xem...

Bá toàn tập

https://truyenyy.com/truyen/nu-nhi-cua-ta-la-ngoan-nhan-dai-de-dich-ulst/

Athox
Athox
VIP 1
Luyện Khí Tầng Sáu (60%)
Chưởng Môn Huyền Du Môn
Bạn đang đọc bài tìm truyện vô địch lưu tạo bởi BachHoYP123456 trong Hỏi Đáp - Góp Ý.