Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Hỏi về vai vế

Độc.Cô.Cầu.Bại
VIP 3
Luyện Khí Tầng Bảy (66%)

Nhân dịp trên diễn đàn mới có bạn hỏi là vợ của đại thúc nhị thúc tam thúc gọi là gì, có người trả lời là đại thẩm nhị thẩm tam thẩm.

Cho nên mình xin phép lập topic mới hỏi về một chủ đề liên quan chút!

Vợ của Đại thúc, Nhị thúc, Tam thúc... gọi là Đại thẩm, Nhị thẩm, Tam thẩm...

Vậy vợ cả của Đại thúc, Vợ hai của Đại thúc, Vợ ba của Đại thúc... gọi là gì nhỉ? Còn vợ cả của Nhị thúc, Vợ hai của Nhị thúc, Vợ ba của Nhị thúc... gọi là gì nhỉ? còn các vợ của Tam thúc nữa...

Tương tự với trường hợp Đại ca, Nhị ca, Tam ca... và Vợ cả, vợ hai, vợ ba... của Đại ca; Vợ cả, vợ hai, vợ ba... của Nhị ca; Vợ cả, vợ hai, vợ ba... của Tam ca???

Đã sửa bởi Độc.Cô.Cầu.Bại lúc 23:25 10/03/2019
tạo bởi
10 Tháng ba
mới trả lời
11 Tháng ba
7
trả lời
76
xem
7
thành viên
LãnhKhuyết
LãnhKhuyết
VIP 2
Kết Đan Sơ Kỳ (48%)
U Linh Sơn Trang

Hóng cao nhân giải thích

waynell
waynell
VIP 3
Nguyên Anh Sơ Kỳ (53%)
Thái Thượng Trưởng Lão Vận Khí Tông

Ngươi biết nhiều dậy làm gì , bộ ngươi có sử dụng hay sao , biết đại kháo 1 2 là đc rồi

ÁmHỏaMaĐế
ÁmHỏaMaĐế
VIP 1
Trúc Cơ Trung Kỳ (85%)

ta nhớ là không chia rõ vợ cả, vợ hai, vợ ba đâu........tất cả đều gọi chung là "thẩm" thôi

0oTàNguyệto0
0oTàNguyệto0
Trúc Cơ Hậu Kỳ (16%)
Long Mộ
  1. chỉ có vợ cả của mấy lão 1,2,3 mới được gọi vậy thui, bọn vợ sau là thêm tên trước chữ thẩm hết.

  2. tương tự của bọn ca ca cũng thế nốt.

Athox
Athox
VIP 1
Luyện Khí Tầng Bảy (6%)
Chưởng Môn Huyền Du Môn

Chế độ tam thê tứ thiếp bao gồm một chính thê, hai bình thê, còn 4 người thiếp xếp hẳn dưới 1 bậc.

Trong đó chỉ có chính thê được gọi theo cách như trên, tất cả những ng còn lại bạn cứ để tên + "thẩm thẩm"

longxinh000
longxinh000
VIP 1
Nguyên Anh Sơ Kỳ (71%)
Chưởng Môn ༆Hoàng kim Long Điện ༃✡༺༒༻

hỏi làm gì mà nhiều thế

traxanhboduonggiare
traxanhboduonggiare
VIP 2
Trúc Cơ Sơ Kỳ (37%)
Đại Trưởng Lão Hiểu Lam Tự

Lấy cái tên rồi gắn thêm chữ "thẩm" nữa là xong, ko dài dòng lề mề chi cho mệt.

Bạn đang đọc bài Hỏi về vai vế tạo bởi Độc.Cô.Cầu.Bại trong Hỏi Đáp - Góp Ý.