Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Ai đó biến tiếng trung vào dịch hộ em đoạn này với nào

LoạnTinh
VIP 1
Luyện Khí Tầng Bảy (60%)
Chưởng Môn Trường Học Đạo Gia

长生歌

与君直说长生理,世上能有几人知。争名逐利心如火,那个回头问道机,哀哉忙忙世上人,个个不醒似梦里。夜眠昼走岂知老,贪恋荣华秋复春。秋复春兮去如飞,不学长生待几时。长生有路无人走,只在眼前人不知。君不知兮为君指,还丹大要在神水。真人炼就结成铅,真铅结汞龙凤髓。腻如膏,白如雪,神仙留下真秘诀。炼归元海号还丹,万神灵兮三尸灭。三尸灭兮寿数多,把定灵关降龙虎。三千功行自能灵,返老还童归洞府。运匹配,逆顺取,坎男离女喜同归。自古神仙诀尽同,人人认取本来宗。朝朝只在君家舍,何劳外觅走西东。劝君急急早须修,莫待红颜变白头。忽然至宝离身去,永劫千生何处求。

tạo bởi
18 Tháng 1.
mới trả lời
18 Tháng 1.
8
trả lời
180
xem
6
thành viên
Lặng_Ngẫm
Lặng_Ngẫm
VIP 1
Trúc Cơ Hậu Kỳ (61%)
Vạn Yên Chi Sào

Cổ văn, vừa dài vừa khó dịch =>> lười

Vy.Lam.Tiểu.Thư
Vy.Lam.Tiểu.Thư
VIP 2
Kết Đan Sơ Kỳ (27%)
Gia Chủ ❀ ๖ۣۜK¡ᶯℌ ☯ ๖ۣۜTℌàᶯℌ ☯ ๖ۣۜHuế ❀

Trường Sinh Ca

Vy.Lam.Tiểu.Thư
Vy.Lam.Tiểu.Thư
VIP 2
Kết Đan Sơ Kỳ (27%)
Gia Chủ ❀ ๖ۣۜK¡ᶯℌ ☯ ๖ۣۜTℌàᶯℌ ☯ ๖ۣۜHuế ❀

Dữ quân trực thuyết trưởng sinh lý,

Thế thượng năng hữu kỷ nhân tri.

Tranh danh trục lợi tâm như hoả,

Na cá hồi đầu vấn đạo cơ,

Ai tai mang mang thế thượng nhân,

Cá cá bất tỉnh tự mộng lý.

长生歌

与君直说长生理,

世上能有几人知。

争名逐利心如火,

那个回头问道机,

哀哉忙忙世上人,

个个不醒似梦里

Đã sửa bởi Vy.Lam.Tiểu.Thư lúc 16:44 18/01/2019
lythjenvu
lythjenvu
Luyện Khí Tầng Sáu (71%)

Ta conver ra vậy nè Trường sinh ca

Cùng quân nói thẳng trường sinh lý, trên đời có thể có mấy người biết. Tranh danh trục lợi tâm như lửa, cái kia quay đầu lại hỏi đạo cơ, ai tai mang mang trên đời người, mỗi cái bất tỉnh giống như trong mộng. Đêm ngủ ban ngày đi há biết lão, tham luyến vinh hoa thu phục xuân. Thu phục xuân này đi như bay, không học trưởng sinh đối đãi bao lâu. Trường sinh có đường không người đi, chỉ ở người trước mắt không biết. Quân không biết này vì quân chỉ, hoàn đan đại yếu tại thần thủy. Chân nhân luyện liền kết thành chì, thực chì kết thủy ngân Long Phượng tủy. Chán như cao, bạch như tuyết, Thần Tiên lưu lại thực bí quyết. Luyện quy nguyên biển số hoàn đan, vạn thần linh này Tam Thi diệt. Tam Thi diệt này số tuổi thọ nhiều, đem định linh giam hàng Long Hổ. 3000 công đi tự có thể linh, phản lão hoàn đồng về động phủ. Vận xứng đôi, nghịch như ý lấy, khảm nam rời nữ vui mừng đồng quy. Từ Cổ Thần tiên huyền cố gắng hết sức cùng, mỗi người nhận thức lấy vốn tông. Hướng hướng chỉ ở Quân gia bỏ, gì lao bên ngoài kiếm đi tây đông. Khích lệ quân vội vàng sớm tu dài, không ai đối đãi hồng nhan biến đầu bạc. Bỗng nhiên chí bảo rời khỏi người đi, vĩnh viễn kiếp ngàn sinh nơi nào cầu

JatKing
JatKing
VIP 1
Luyện Khí Tầng Mười (70%)
Đại Trưởng Lão Sát Ma Thiên Tông

Không biết khó quá mà😂😂😂😂

waynell
waynell
VIP 3
Nguyên Anh Sơ Kỳ (53%)
Thái Thượng Trưởng Lão Vận Khí Tông

Trường sinh ca

Dữ quân trực thuyết trường sinh lý, thế thượng năng hữu kỷ nhân tri.

Tranh danh trục lợi tâm như hỏa, na cái hồi đầu vấn đạo cơ,

ai tai mang mang thế thượng nhân, cái cái bất tỉnh tự mộng lý.

Dạ miên trú tẩu khởi tri lão, tham luyến vinh hoa thu phục xuân.

Thu phục xuân hề khứ như phi, bất học trường sinh đãi kỷ thời.

Trường sinh hữu lộ vô nhân tẩu, chỉ tại nhãn tiền nhân bất tri.

Quân bất tri hề vi quân chỉ, hoàn đan đại yếu tại thần thủy.

Chân nhân luyện tựu kết thành duyên, chân duyên kết hống long phượng tủy.

Nị như cao, bạch như tuyết, thần tiên lưu hạ chân bí quyết.

Luyện quy nguyên hải hào hoàn đan, vạn thần linh hề tam thi diệt.

Tam thi diệt hề thọ sổ đa, bả định linh quan giáng long hổ.

Tam thiên công hành tự năng linh, phản lão hoàn đồng quy động phủ.

Vận thất phối, nghịch thuận thủ, khảm nam ly nữ hỉ đồng quy.

Tự cổ thần tiên quyết tận đồng, nhân nhân nhận thủ bản lai tông.

Triều triều chỉ tại quân gia xá, hà lao ngoại mịch tẩu tây đông.

Khuyến quân cấp cấp tảo tu tu, mạc đãi hồng nhan biến bạch đầu.

Hốt nhiên chí bảo ly thân khứ, vĩnh kiếp thiên sinh hà xử cầu.

Chắc là như vậy , tại thơ nên để hán việt

Vy.Lam.Tiểu.Thư
Vy.Lam.Tiểu.Thư
VIP 2
Kết Đan Sơ Kỳ (27%)
Gia Chủ ❀ ๖ۣۜK¡ᶯℌ ☯ ๖ۣۜTℌàᶯℌ ☯ ๖ۣۜHuế ❀

Lythienvu copy từ google dịch ak

DinO
DinO
VIP 3
Nguyên Anh Trung Kỳ (2%)
Trưởng Lão Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

@waynell, xài quick translator à

Bạn đang đọc bài Ai đó biến tiếng trung vào dịch hộ em đoạn này với nào tạo bởi LoạnTinh trong Hỏi Đáp - Góp Ý.