Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

barizo_XP
Luyện Khí Tầng Sáu (22%)

đang rãnh cho ta hỏi có truyện nào mà main làm siêu cấp thợ rèn hay luyện khí ko? liên quan đến quân sự càn tốt!!! Đa tạ các đh!!

tạo bởi
30 Tháng sáu
111
xem