Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Thiên Duyên Kiếp

MạcVôDanh
VIP 4
Kết Đan Hậu Kỳ (85%)
Phó Tông Chủ Vận Khí Tông

Truyện của lão Mạc ta viết, chư vị vào ủng hộ! Chỉ cần nhớ bình luận và bấm like là ta vui rồi!

Truyện tu tiên hài hước lãng mạn, mong chư vị ủng hộ!

https://truyenyy.com/truyen/thien-duyen-kiep/

tạo bởi
31 Tháng 10.
67
xem