Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

aemcs123
Luyện Khí Tầng Sáu (75%)

Các đạo hữu cho xin linh truyện main bá vs

tạo bởi
08 Tháng 9.
mới trả lời
09 Tháng 9.
4
trả lời
151
xem
4
thành viên
Một_nửa_thất_lạc
Một_nửa_thất_lạc
VIP 2
Trúc Cơ Hậu Kỳ (74%)

Tối cường hệ thống.

Ám_Nguyệt_Lăng
Ám_Nguyệt_Lăng
VIP 1
Trúc Cơ Sơ Kỳ (54%)
Vạn Vực Thánh Địa

huyền thiên hồn tôn

Infinity
Infinity
VIP 4
Nguyên Anh Trung Kỳ (19%)
Chưởng Môn Vô Cực Giới
Đức_Tỉnh
Đức_Tỉnh
VIP 1
Trúc Cơ Sơ Kỳ (43%)

ta vẫn nói là đế bá thôi

Bạn đang đọc bài Main bá tạo bởi aemcs123 trong Bàn Luận Truyện.