Nhật Ký Hoạt Động Của tntji311

Nhật Ký Hoạt Động Của tntji311
trả lời diễn đàn Xin truyện càng nhiều chương càng tốt
+10
trả lời diễn đàn Làm Sao Để Review Truyện Hay
+10
bình luận diễn đàn Hỏi về việc chèn tên
+5
trả lời diễn đàn Hỏi về việc chèn tên
+10
trả lời diễn đàn Có nhóm nào cho vô tám.
+10
bình truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi
+5
bình luận diễn đàn Đáng đời ngươi nha Cu Em (TiểuGiaGia) + Event!!!
+5
trả lời diễn đàn Đáng đời ngươi nha Cu Em (TiểuGiaGia) + Event!!!
+10
trả lời diễn đàn Top 10 nhà thám hiểm vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại do Báo Thời Đại Mỹ bình chọn!
+10
trả lời diễn đàn CODE 30% VÀ 40% cho các chuyện đã FULL
+10
trả lời diễn đàn Gửi Bóng Tối Vĩnh Hằng
+10
bình truyện Ma Thần Máu
+5
trả lời diễn đàn Hay cho hai chữ vì YY
+10
trả lời diễn đàn Web lag
+10
bình truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi
+5
trả lời diễn đàn Bần Tăng Một Rìu Ngươi Sẽ Chết
+10
trả lời diễn đàn Event ngày 7/7/2020
+10
trả lời diễn đàn Tình bạn
+10
bình luận diễn đàn I.VÉN Cầu Phúc
+5
trả lời diễn đàn Review Sắc Cực mặn cho các anh em
+10
trả lời diễn đàn Làm thế nào để đuổi thành viên của truyện
+10
trả lời diễn đàn Tại hạ đi lạc
+10
trả lời diễn đàn Đúng Lại Sky Đây
+10
trả lời diễn đàn CẨM Y XUÂN THU
+10
bình luận diễn đàn Vui mừng hay khóc lóc?!!
+5
trả lời diễn đàn Sợ Ma Đừng vào tè ra quần đấy!
+10
trả lời diễn đàn [Dame thẳng mặt]
+10
bình luận diễn đàn Bài viết ngẫu hứng đừng quan tâm a
+5
trả lời diễn đàn Thương Thế Nặng Nề
+10
bình truyện Thiên Thần
+5
bình truyện Thiên Hạ Đệ Cửu (Convert)
+5
bình luận diễn đàn Thử Vận Khí Có thưởng Nhé mấy vị đh😉
+5
trả lời diễn đàn Tìm truyện đồ thị main nhiều vk
+10
trả lời diễn đàn Lt rơi chúng đầu
+10
bình truyện Nghịch Thiên Tà Thần (Dịch)
+5
xóa bình truyện Nghịch Thiên Tà Thần (Dịch)
bình truyện Nghịch Thiên Tà Thần (Dịch)
+5