Những Truyện Đã Đọc Của thienthieu

thienthieu đã đọc 10 truyện.
Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Dịch (Full)
Đường Môn Anh Hùng Truyện ( Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện )
Tuyệt Thế Đường Môn (Dịch)
Bất Hủ Phàm Nhân
Đấu La Đại Lục 2
Đấu La Đại Lục
Ma Thiên Ký
Phàm Nhân Tu Tiên
Đại Chúa Tể
Thôn Phệ Tinh Không