Nhật Ký Hoạt Động Của shiii

Nhật Ký Hoạt Động Của shiii
đẩy 10 KP trong Kho Sách Của Trời (Dịch)
gửi cảm xúc Thích trong truyện Kho Sách Của Trời (Dịch)
gửi cảm xúc Thích trong truyện Vạn Cổ Tối Cường Tông (Dịch)
đồng ý với đề cử của khanhat0507 trong Vạn Cổ Tối Cường Tông (Dịch)
đề cử mới truyện Vạn Cổ Tối Cường Tông (Dịch)
+10
bình truyện Thế Giới Thứ Chín
+5
đồng ý với đề cử của 1234561111 trong Thiên Hạ Đệ Cửu
đồng ý với đề cử của LụcTầnDương trong Thiên Hạ Đệ Cửu
đồng ý với đề cử của Kenshooter032 trong Thiên Hạ Đệ Cửu
đồng ý với đề cử của LangThang trong Thiên Hạ Đệ Cửu
đồng ý với đề cử của Cuồng_Long trong Thiên Hạ Đệ Cửu
đồng ý với đề cử của CaChỉLàTruyềnThuyết trong Thiên Hạ Đệ Cửu
đồng ý với đề cử của dung44 trong Thiên Hạ Đệ Cửu
đồng ý với đề cử của ChuyênGiaĐàoMộ trong Thiên Hạ Đệ Cửu
đồng ý với đề cử của Monday trong Thiên Hạ Đệ Cửu
đồng ý với đề cử của Thiên.Kiếm trong Thiên Hạ Đệ Cửu
đồng ý với đề cử của chjpculjp trong Thiên Hạ Đệ Cửu
đồng ý với đề cử của ThầnVương trong Thiên Hạ Đệ Cửu
bình truyện Thiên Hạ Đệ Cửu
+5
ủng hộ 6 TLT trong Thiên Hạ Đệ Cửu
độ kiếp thành công Trúc Cơ Sơ Kỳ
ủng hộ 200 TLT trong Hệ Thống Game Tại Dị Giới
ủng hộ 1 linh thạch trong Chương 1489, Vô Tận Đan Điền
chỉnh sửa hồ sơ