Nhật Ký Hoạt Động Của phaivodanh

Nhật Ký Hoạt Động Của phaivodanh
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Thần Cấp Đại Ma Đầu
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Ngã Hữu Dược A [ Hệ Thống ]
xóa bài diễn đàn 11 - feb - 2019
viết bài diễn đàn 11 - feb - 2019
+15
trả lời diễn đàn Tuyển Tập Những Bộ Truyện Chữ Hay Nhất Của Việt Nam
+10
trả lời diễn đàn Các vấn đề dành cho newbie (giao diện mới)
+10
đề cử mới truyện Bá Đạo Tà Y
+10
bình truyện Bá Đạo Tà Y
+5
đề cử mới truyện Tối Cường Hệ Thống
+10
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Tối Cường Hệ Thống
bình truyện Tối Cường Hệ Thống
+5
trả lời diễn đàn truyện main k phải nhân tộc
+10
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Tối Cường Hệ Thống
bình truyện Thần Cấp Thiên Tài
+5
đề cử mới truyện Thần Cấp Thiên Tài
+10
trả lời diễn đàn HỖ TRỢ TẤN CẤP TRÚC CƠ
+10
độ kiếp thành công Trúc Cơ Sơ Kỳ
trả lời diễn đàn HỖ TRỢ TẤN CẤP TRÚC CƠ
+10
đề cử mới truyện Siêu Thần Hệ Thống
+10
bình truyện Siêu Thần Hệ Thống
+5
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Nam Thần Trừu Tưởng Hệ Thống
bình truyện Hệ Thống Chi Hương Thổ Lại Nhân
+5
biên tập vấn đề #1 trong truyện Ngã Đích Nông Trường Năng Để Hiện
biên tập vấn đề #1 trong truyện Ngã Đích Nông Trường Năng Để Hiện
biên tập vấn đề #1 trong truyện Ngã Đích Nông Trường Năng Để Hiện
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Ngã Đích Nông Trường Năng Để Hiện
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Đô Thị Siêu Phẩm Y Thánh
bình truyện Cuồng Bạo Tiên Y
+5
bình truyện Siêu Phẩm Tiểu Y Thần
+5
đề cử mới truyện Cuồng Bạo Tiên Y
+10
bình truyện Cuồng Bạo Tiên Y
+5
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Cuồng Bạo Tiên Y
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Cuồng Bạo Tiên Y
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Cuồng Bạo Tiên Y
bình truyện Siêu Phẩm Tiểu Y Thần
+5
đề cử mới truyện Siêu Phẩm Tiểu Y Thần
+10
đề cử mới truyện Ta Mỹ Nữ Băng Sơn Lão Bà
+10
bình truyện Ta Mỹ Nữ Băng Sơn Lão Bà
+5
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Ta Mỹ Nữ Băng Sơn Lão Bà