Nhật Ký Hoạt Động Của nguhanga5

Nhật Ký Hoạt Động Của nguhanga5
tu luyện bằng LT: 4500XP
tu luyện bằng LT: 2100XP
trả lời diễn đàn Vạn Vực Thánh Địa, YY một chặng đường!
+20
trả lời diễn đàn Lỗi rồi
+10
viết bài diễn đàn Lỗi rồi
+15
viết bài diễn đàn Lỗi rồi
+15
tu luyện bằng LT: 1500XP
tu luyện bằng LT: 3000XP
tu luyện bằng LT: 300XP
bình truyện Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới (Dịch)
+5
bình truyện Đường Chuyên
+5
đồng ý với đề cử của kensuchi10 trong Hệ Thống Game Tại Dị Giới
đồng ý với đề cử của tathanhohoang trong Hệ Thống Game Tại Dị Giới
đề cử mới truyện Hệ Thống Game Tại Dị Giới
+10
đồng ý với đề cử của charelrombo trong Hệ Thống Game Tại Dị Giới
đổi tên danh dự thành Đang tìm bạn gái
gửi bình luận trong trạng thái của nguhanga5
gửi bình luận trong trạng thái của nguhanga5
mua vật phẩm Danh Tự Phù, số lượng 1
chỉnh sửa hồ sơ
gửi bình luận trong trạng thái của nguhanga5
gửi bình luận trong trạng thái của nguhanga5
gửi bình luận trong trạng thái của nguhanga5
gửi bình luận trong trạng thái của nguhanga5
gửi bình luận trong trạng thái của bachdhm
tải ảnh đại diện mới
chỉnh sửa hồ sơ