Những Truyện Dịch Bởi libraoctober

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi libraoctober

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần (dịch)


Lý Thiên Mệnh nằm mơ đều cười tỉnh, thú nuôi nhà hắn đều là Cự Thú Hỗn Độn Thái Cổ. Gà của hắn...

Chương 390 -

Ngón Áp Út Chứng Kiến


Editor: Tinhvặn Hai mẩu truyện ngắn đam mỹ ấm áp mà dễ thương. Câu chuyện thứ nhất về chiếc nh...

Hoàn thành