Nhật Ký Hoạt Động Của langtuphongluu

Nhật Ký Hoạt Động Của langtuphongluu
bình truyện Niệm Tiên Quyết
+5
đề cử mới truyện Thầy Giáo Lưu Manh
+10
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Thầy Giáo Lưu Manh
trả lời diễn đàn TẾT ÂM LỊCH 2019
+10
bình truyện Hoành Tảo Hoang Vũ
+5
đồng ý với đề cử của PhươngHạoNhiên trong Phong Lưu Y Thánh
bình luận diễn đàn Một số vấn đề về Tu Luyện và Linh Thạch cho Newbie
+5
bình luận diễn đàn Một số vấn đề về Tu Luyện và Linh Thạch cho Newbie
+5
trả lời diễn đàn Một số vấn đề về Tu Luyện và Linh Thạch cho Newbie
+10
viết bài diễn đàn Xin Truyện
+15
ủng hộ 40 TLT trong Tiểu Thư Ánh Sáng
trả lời diễn đàn Bài viết dành cho các đạo hữu hay trường kỳ kháng chiến với câu: Làm sao để thăng cấp.
+10
bình luận diễn đàn Xin hỏi cách up bài kiếm điểm
+5
bình truyện Cai Ngục Xiềng Xích
+5
bình truyện Cai Ngục Xiềng Xích
+5
theo sau luongsanglac
chỉnh sửa hồ sơ
ủng hộ 200 TLT trong Tiểu Thư Ánh Sáng
ủng hộ 500 TLT trong Thầy Giáo Lưu Manh
theo sau DiệpMặc
trả lời diễn đàn Tìm truyện hay ak
+10
ủng hộ 301 TLT trong Tiểu Thư Ánh Sáng
tải ảnh đại diện mới
bình truyện Tiểu Thư Ánh Sáng
+5
bình truyện Tiểu Thư Ánh Sáng
+5
theo sau timmy
bình truyện Tiểu Thư Ánh Sáng
+5
bình truyện Tiểu Thư Ánh Sáng
+5
ủng hộ 500 TLT trong Tiểu Thư Ánh Sáng
bình truyện Thầy Giáo Lưu Manh
+5
ủng hộ 200 TLT trong Thầy Giáo Lưu Manh
chỉnh sửa hồ sơ
chỉnh sửa hồ sơ