Nhật Ký Hoạt Động Của koza97

Nhật Ký Hoạt Động Của koza97
đẩy 50 KP trong Siêu Cấp Gen (Bản Dịch)
đẩy 30 KP trong Siêu Cấp Gen (Bản Dịch)
đẩy 30 KP trong Siêu Cấp Gen (Bản Dịch)
đẩy 10 KP trong Siêu Cấp Gen (Bản Dịch)
đề cử mới truyện Siêu Cấp Gen (Bản Dịch)
+10
đồng ý với đề cử của alo123l trong Siêu Cấp Gen (Bản Dịch)
bình truyện Siêu Cấp Gen (Bản Dịch)
+5
bình truyện Siêu Cấp Gen (Bản Dịch)
+5
bình truyện Thần Sủng Tiến Hóa (Dịch)
+5
chỉnh sửa hồ sơ
tu luyện bằng LT: 300XP
đề cử mới truyện Thế Giới Sụp Đổ (Bản dịch)
+10
đề cử mới truyện Thần Sủng Tiến Hóa (Dịch)
+10
đề cử mới truyện Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia (Dịch)
+10
xóa bình truyện Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
bình truyện Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
+5
xóa bình truyện Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
bình truyện Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
+5
chỉnh sửa hồ sơ