Những Truyện Dịch Bởi killerhp12

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi killerhp12

Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)


[Sắc 21+] - Quan trường Một câu truyện thể hiện những mặt tối của xã hội, những thủ đoạn trên ...

Chương 375 -

Đợt Thực Tập Ở Nông Thôn (Bản Dịch)


LƯU Ý: SẮC NẶNG 21+ truyện ngắn kể về Đinh Hạo, một sinh viên của mới tốt nghiệp ngành sư phạm...

Hoàn thành

Đại Thám Tử Kogoro Mori


Main trọng sinh thành Mori từ lúc mới sinh, nhưng do linh hồn còn yếu nên chưa tiếp nhận được trí...

Chương 216 -