Những Đề Cử Bởi khanhat0507

Đề Cử Mới Nhất Của khanhat0507
Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn ( Dịch )
90
Ta Ở Đại Đường Mở Tửu Lâu ( Dịch )
96
Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
90
Vạn Cổ Chi Vương (Dịch)
96
Mãn Cấp Thuộc Tính Vô Địch (Dịch)
95
Thần Cấp May Mắn (Dịch)
96
Vạn Cổ Tối Cường Tông (Dịch)
94
Tây Du Thí Thiên Ký
90
Chẳng Lẽ Ta Là Thần (dịch)
90
Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị (Dịch)
90
Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên (Bản Dịch)
90
Trường Ninh Đế Quân (Dịch)
90
Thương Thiên Tiên Đế
90
Tây Du Đại Giải Trí
90
Buông Em Phù Thủy Kia Ra (Dịch)
90
Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống (Dịch)
90
Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị (Dịch)
90
Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới (Dịch)
90
Võ Thần Chúa Tể (Dịch)
90
Hệ Thống Thiên Tài Vô Song (Dịch)
90