Nhật Ký Hoạt Động Của huynhtran

Nhật Ký Hoạt Động Của huynhtran
xóa bình truyện Sủng Thú Siêu Thần (Bản Dịch)
bình truyện Sủng Thú Siêu Thần (Bản Dịch)
+5
chỉnh sửa hồ sơ
trả lời diễn đàn Độ kiếp NA lần thứ 5
+10
bình luận diễn đàn Độ kiếp NA lần thứ 5
+5
xóa bình luận diễn đàn Độ kiếp NA lần thứ 5
xóa bình luận diễn đàn Độ kiếp NA lần thứ 5
xóa bình luận diễn đàn Độ kiếp NA lần thứ 5
bình luận diễn đàn Độ kiếp NA lần thứ 5
+5
bình luận diễn đàn Độ kiếp NA lần thứ 5
+5
bình luận diễn đàn Độ kiếp NA lần thứ 5
+5
bình luận diễn đàn Event TA KHÔNG PHẢI LÀ NPC **1000tlt=9v (hottt)**
+5
bình luận diễn đàn Event TA KHÔNG PHẢI LÀ NPC **1000tlt=9v (hottt)**
+5
trả lời diễn đàn Event TA KHÔNG PHẢI LÀ NPC
+10
ủng hộ 2000 TLT trong Ta Không Phải Là NPC ( FULL Dịch )
xóa trả lời diễn đàn Event TA KHÔNG PHẢI LÀ NPC
trả lời diễn đàn Event TA KHÔNG PHẢI LÀ NPC
+10
trả lời diễn đàn Câu đối khó
+10
trả lời diễn đàn Đối với ta 1 câu a
+10
đồng ý với đề cử của songthanhsang trong Tinh Thần Đại Đế (Dịch)
đề cử mới truyện Tinh Thần Đại Đế (Dịch)
+10
gửi cảm xúc Cười Tươi trong truyện Tinh Thần Đại Đế (Dịch)
xóa bình truyện Siêu Cấp Thiên Phú (FREE)
bình truyện Siêu Cấp Thiên Phú (FREE)
+5
bình luận diễn đàn Sắc Sắc Sắc
+5
bình truyện Vấn Đỉnh Đỉnh Phong (Bản Dịch)
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Vấn Đỉnh Đỉnh Phong (Bản Dịch)
gửi cảm xúc Thích trong truyện Vấn Đỉnh Đỉnh Phong (Bản Dịch)
trả lời diễn đàn Thảo luận sau event "Kho tàng công pháp"
+10
bình truyện Vấn Đỉnh Đỉnh Phong (Bản Dịch)
+5
xóa bình truyện Vấn Đỉnh Đỉnh Phong (Bản Dịch)
bình truyện Vấn Đỉnh Đỉnh Phong (Bản Dịch)
+5
bình truyện Vấn Đỉnh Đỉnh Phong (Bản Dịch)
+5
bình truyện Liêu Trai Đại Thánh Nhân (Bản dịch)
+5
bình luận diễn đàn Tìm truyện sắc hiệp
+5
trả lời diễn đàn Pr truyện một chút ^^
+10
trả lời diễn đàn Tìm truyện sắc hiệp
+10
bình luận diễn đàn Tìm truyện sắc hiệp
+5
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Thiên Lang Truyền Kỳ
ủng hộ 500 TLT trong Thiên Lang Truyền Kỳ