Nhật Ký Hoạt Động Của hiepdshp800

Nhật Ký Hoạt Động Của hiepdshp800
bình truyện Đô Thị Siêu Cấp Hệ Thống
+5
thích nhân vật Đỗ Y Vy truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh
đồng ý với đề cử của hoan2268 trong 12 Nữ Thần
bình truyện Đô Thị Siêu Cấp Hệ Thống
+5
trả lời diễn đàn Các đạo thích thể loại truyện nào nhất? Ta sẽ viết thử!
+10
bình truyện Nhất Bá Thiên Địa Ngạo
+5
bình truyện Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh
+5
trả lời diễn đàn Thiên đạo cũng không vô tình a
+10
trả lời diễn đàn Thơ của Quỳnh
+10
viết bài diễn đàn ĐH nào có truyện võng du + đô thị + xuyên ko
+15
theo sau Kippei
trả lời diễn đàn Ai có truyện dark fantasy + sắc ko
+10
trả lời diễn đàn Thông báo chuẩn bị Giveaway 150 LT và 20 VP
+10
viết bài diễn đàn Ai có truyện dark fantasy + sắc ko
+15
bình truyện Bá Đạo Dâm Uy
+5
bình truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới
+5
bình truyện Khống Trùng Khống Vận Mệnh
+5
bình truyện Hải Tặc Vương Chi Ta Là Thất Võ Hải
+5
tu luyện bằng LT: 300XP
bình truyện Nhị Thứ Nguyên Sa Đọa Hệ Thống
+5
đồng ý với đề cử của Chuongduy733 trong Nhị Thứ Nguyên Sa Đọa Hệ Thống
trả lời diễn đàn Thông báo chuẩn bị Giveaway 150 LT và 20 VP
+10
trả lời diễn đàn E.V.E.N.T NGHÈO 1
+10
trả lời diễn đàn E.V.E.N.T NGHÈO 1
+10
trả lời diễn đàn E.V.E.N.T NGHÈO 1
+10
trả lời diễn đàn E.V.E.N.T NGHÈO 1
+10
trả lời diễn đàn E.V.E.N.T NGHÈO 1
+10
bình truyện Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới
+5
bình truyện Hi Du Hoa Tùng
+5
trả lời diễn đàn BÁO DANH NHẬN LINH THẠCH
+10
bình truyện Dâm Đạo Chí Tôn
+5
đồng ý với đề cử của goymalfoy trong Đan Đạo Dâm Sư
trả lời diễn đàn BÁO DANH NHẬN LINH THẠCH
+10
bình truyện Xây Dựng Đế Chế Độc Tài Ở One Piece
+5
bình truyện Dâm Đạo Chí Tôn
+5
bình truyện Dâm Đạo Chí Tôn
+5
theo sau supersaiyan54321
bình truyện Thiên Long Bát Bộ (dâm hiệp)
+5
bình truyện Lạc Thần
+5
đồng ý với đề cử của nguyenanh266442 trong Lạc Thần