Nhật Ký Hoạt Động Của gunvip007

Nhật Ký Hoạt Động Của gunvip007
đề cử mới truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
+10
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
trả lời diễn đàn BÁO DANH NHẬN LINH THẠCH
+10
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Thế Giới Sụp Đổ (Bản dịch)
đồng ý với đề cử của Logorizon trong Thế Giới Sụp Đổ (Bản dịch)
đồng ý với đề cử của Khang_a_ca trong Thế Giới Sụp Đổ (Bản dịch)
đồng ý với đề cử của alo123l trong Thế Giới Sụp Đổ (Bản dịch)
đồng ý với đề cử của Buu.Buu trong Thế Giới Sụp Đổ (Bản dịch)
đồng ý với đề cử của Minhbt trong Thế Giới Sụp Đổ (Bản dịch)
đồng ý với đề cử của koza97 trong Thế Giới Sụp Đổ (Bản dịch)
đồng ý với đề cử của chungdang trong Thế Giới Sụp Đổ (Bản dịch)
đồng ý với đề cử của bnhkhoi1 trong Thế Giới Sụp Đổ (Bản dịch)
đồng ý với đề cử của tuanminhktqn trong Thế Giới Sụp Đổ (Bản dịch)
trả lời diễn đàn CỔ ĐỘNG BÓNG ĐÁ AFF CUP
+10
tải ảnh đại diện mới