Những Truyện Dịch Bởi clown.vn

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi clown.vn

Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ (Dịch)


Bạch Tiểu Thăng - một người bình thường làm công ăn lương, lại là ng...

Chương 1601 -

Truyện chất lượng cao

Siêu Phẩm Vu Sư


Mấy chục năm trước, có một chương trình là “Ba ở đây”, m...

Chương 520 -

Truyện chất lượng cao

Tây Du Đại Giải Trí


Trường An Đại Đường. "Báo" "Có chuyện gì?" "Đạ...

Chương 643 -

Truyện chất lượng cao

Vô Địch Thật Tịch Mịch (Dịch)


Lâm Phàm đi đến dị giới, vinh dự trở thành một đệ tử phổ thông. Vố...

Chương 565 -

Truyện chất lượng cao

Kho Sách Của Trời (Dịch)


Siêu hài, siêu hố... Khi bạn mang theo một thứ còn tiện dụng hơn Googl...

Chương 2083 -

Vũ Trụ Đại Phản Phái


Người khác nghĩ làm sao để lưu danh sử sách, còn hắn chỉ một lòng muốn tìm tiếng xấu muôn đời. ...

Hoàn thành

Truyện chất lượng cao

Thái Cổ Thần Vương (Dịch)


Cửu Thiên Đại Lục, trên thiên khung có chín Tinh Hà, hàng tỉ Tinh Thần, đều vì Võ Mệnh Tinh Thần....

Hoàn thành

Tạo Hóa Tiên Đế (Bản Dịch)


Một thế giới thần kỳ, nơi đây có cường giả như mây, có hoang thú...

Hoàn thành

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng (Bản Dịch)


Xuyên việt thành vi bị biến thành hoàng tử, trong lúc&nb...

Hoàn thành

Đường Tăng Xông Tây Du (Dịch)


Giới thiệu:   Xuyên suốt vũ trụ hồng hoang, từ lúc Bàn Cổ ch&eac...

Hoàn thành

Truyện chất lượng cao