Nhật Ký Hoạt Động Của ave_smile

Nhật Ký Hoạt Động Của ave_smile
bình luận diễn đàn tìm truyện tiên hiệp không có hệ thống hay buff quá mạnh, main không não :V
+5
trả lời diễn đàn tìm truyện tiên hiệp không có hệ thống hay buff quá mạnh, main không não :V
+10
bình luận diễn đàn Muốn mua tlt = 50k viettel > 4000 TLT
+5
trả lời diễn đàn Thêm 1 truyện mạt thế đã ra đời
+10
bình truyện Siêu Cấp Gen (Bản Dịch)
+5
gửi cảm xúc Chúc Mừng trong truyện Thế Giới Thứ Chín
trả lời diễn đàn Bạn được thưởng linh thạch
+10
bình luận diễn đàn Hỏi ngu
+5
viết bài diễn đàn Hỏi ngu
+15
trả lời diễn đàn chia sẻ may mắn
+10
trả lời diễn đàn Tìm lại ký ức
+10
trả lời diễn đàn Xin tên truyện
+10
trả lời diễn đàn Truyện dịch đầu tay
+10
trả lời diễn đàn Truyện Không Nên Đọc
+10
trả lời diễn đàn Xin vài cuốn
+10
trả lời diễn đàn Cầu truyện nói về zombie
+10
trả lời diễn đàn Cần gấp tiền mua thuốc a
+10
viết bài diễn đàn Cần gấp tiền mua thuốc a
+15
trả lời diễn đàn tìm truyện main xây dựng thế lực từ nhỏ xong giả ngu đến khi thế lực mạnh mới lộ
+10
bình truyện Vạn Cổ Chi Vương (Dịch)
+5
trả lời diễn đàn Đang cần gấp TLT?
+10
bình truyện Vạn Cổ Chi Vương (Dịch)
+5
trả lời diễn đàn Cầu truyện linh dị hay
+10
chỉnh sửa hồ sơ
chỉnh sửa hồ sơ
bình truyện Vạn Cổ Chi Vương (Dịch)
+5
bình truyện Vạn Cổ Chi Vương (Dịch)
+5
bình truyện Vạn Cổ Chi Vương (Dịch)
+5
trả lời diễn đàn Khi ta nghèo phải đổi linh thạch để lấy cơm ăn, mới biết bao nhiêu người khổ hơn mình
+10
trả lời diễn đàn Hiếp dâm có đầu óc :))
+10
trả lời diễn đàn valentine buồn
+10
trả lời diễn đàn Cầu truyện thời tam quốc
+10
bình truyện Vạn Cổ Chi Vương (Dịch)
+5
bình truyện Nghịch Thiên Tà Thần (Dịch)
+5
ủng hộ 200 TLT trong Đi Ra Mắt Đi Ba Ba
bình truyện Đi Ra Mắt Đi Ba Ba
+5
trả lời diễn đàn Xả ức chế khi đọc truyện
+10
ủng hộ 200 TLT trong Vạn Cổ Tối Cường Tông (Dịch)
trả lời diễn đàn cầu truyện mạt thế
+10
bình truyện Vạn Cổ Tối Cường Tông (Dịch)
+5