Nhật Ký Hoạt Động Của admin

Nhật Ký Hoạt Động Của admin
gửi báo cáo vấn đề trong truyện THẦN BÍ THƯƠNG NHÂN
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Khoái lạc hệ thống
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Ngư phu truyền kỳ
gửi báo cáo vấn đề trong truyện NHÂN ĐẠO CHÍ TÔN ( Dịch )
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Cực phẩm cướp đoạt hệ thống
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Vô địch tu tiên tăng cấp hệ thống.
ủng hộ 1 TLT trong Đại Đạo Triều Thiên (Dịch)
ủng hộ 1 linh thạch trong Chương 1, Đầu Điều Phi Văn
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Hello, người thừa kế
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Võ lâm huyền thoại
ủng hộ 10 TLT trong Đệ Nhất Nhân Tộc
ủng hộ 10 TLT trong Xuyên không Thành...Dược Nữ
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Thiên Hỏa Đại Đạo
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Thiên Châu Biến
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Thiên Đạo
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Công cuộc bị 999 em gái chinh phục
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tiên (Dịch)
ủng hộ 1 linh thạch trong Chương 1, Đầu Điều Phi Văn
ủng hộ 1 TLT trong Đầu Điều Phi Văn
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Khoa Kỹ Đại Tiên Tông
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Vô Song Phong Vân
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tiên (Dịch)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện "Tam Quốc" đao khách
gửi bình luận trong trạng thái của nhockonnhoem
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Hệ Thống Toàn Năng tại tiên giới
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Hệ Thống Toàn Năng tại tiên giới
ủng hộ 2 linh thạch trong Chương 39, Hệ Thống Thăng Cấp Toàn Năng
gửi báo cáo vấn đề trong truyện pháp sư trừ tà
gửi bình luận trong trạng thái của manhcnt90
gửi bình luận trong trạng thái của thongho
ủng hộ 81 TLT trong Tuyệt Phẩm Cuồng Tiên (Dịch)
ủng hộ 200 TLT trong Ma Thần Hoàng Thiên
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Xuyên Qua Thiên Long Chi Tà Đế Đoàn Dự
gửi bình luận trong trạng thái của manhmanh
gửi bình luận trong trạng thái của Lãng.Khách
ủng hộ 1 TLT trong Thí Thần Chi Vương (Dịch)
ủng hộ 1 TLT trong Sống Cùng Biểu Tỷ
ủng hộ 200 TLT trong Tiên Giới Luật Sư
ủng hộ 100 TLT trong Đại Việt Tu Chân
ủng hộ 200 TLT trong Đỉnh Phong Chí Tôn