Những Đề Cử Bởi YuuNguyễn

Đề Cử Mới Nhất Của YuuNguyễn
Ta Là Vạn Cổ Chúa Tể (Bản Dịch)
99
Đô Thị Trọng Sinh Vị Vua Trở Lại
99
Văn Minh Vạn Giới (Bản Dịch)
99
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần (dịch)
99
Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Dịch)
99
Lão Tử Chính Là Zombie ( Bản Dịch )
99
Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính (Dịch)
99
Bạn Gái Xinh Đẹp Của Ta (Dịch)
99
Đen Đá Không Đường !
85
Huyết Viêm Đế Tôn
99
Tiền Nhiệm Vô Song (Bản dịch)
90
Ta Bị Zombie Cắn
99
Hệ Thống Đỉnh Cao Ăn Chơi Trác Táng
90
Cực Phẩm Gia Đinh
90
Liêu Trai Đại Thánh Nhân (Bản dịch)
90
Tà Ma Thần Đạo
90
Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức (Bản Dịch)
90