Những Truyện Phụ Trách Bởi ThiênHạĐệNhấtYêuCơTôĐắcKỷ

Truyện Mới Nhất Phụ Trách Bởi ThiênHạĐệNhấtYêuCơTôĐắcKỷ
Vô Thượng Thần Vương
Vĩnh Hằng Thánh Vương
Vũ Phá Cửu Hoang
Cửu Chuyển Đạo Kinh
Hoàn Thành
Võng Du Chi Vô Hạn Miểu Sát
Hoàn Thành
Thời Gian Ta Tại Làng Chài Nhật Bản
Hoàn Thành
Long Huyết Vũ Đế
Xuyên Việt Từ Dragon Ball Bắt Đầu
Chưa Hoàn
Siêu Cấp Binh Vương
Tối Cường Cuồng Bạo Thăng Cấp
Chưa Hoàn
Bách Luyện Phi Thăng Lục
Chưa Hoàn
Toàn Chức Cao Thủ (Convert) (Full)
Hoàn Thành
Tối Cường Bại Gia Hệ Thống
Hoàn Thành
Cái Thế Đế Tôn
Hoàn Thành
Hỗn Độn Kiếm Thần
Chưa Hoàn
Sủng Vật Thiên Vương
Chưa Hoàn
Ma Pháp Chủng Tộc Đại Xuyên Việt
Chưa Hoàn
Tiên Hiệp Hối Đoái Hệ Thống
Chưa Hoàn
Hóa Thân Nhị Thứ Nguyên Manh Muội
Chưa Hoàn
Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi
Chưa Hoàn