Những Đề Cử Bởi ThiênHạĐệNhấtYêuCơTôĐắcKỷ

Đề Cử Mới Nhất Của ThiênHạĐệNhấtYêuCơTôĐắcKỷ
Cửu Chuyển Đạo Kinh
100
Thúy Yên Truyền Kỳ Truyện
100
Vĩnh Hằng Thánh Vương
80
Vạn Cổ Chí Tôn
82
Thần Đạo Đan Tôn
84
Đế Bá
50