Nhật Ký Hoạt Động Của ThíchVôCa

Nhật Ký Hoạt Động Của ThíchVôCa
đồng ý với đề cử của NCTYY trong Chấp Ma (Hợp Thể Song Tu)
đề cử mới truyện Chấp Ma (Hợp Thể Song Tu)
+10
bình truyện Chấp Ma (Hợp Thể Song Tu)
+5
đồng ý với đề cử của nhatnguyet1911 trong Chấp Ma (Hợp Thể Song Tu)
đồng ý với đề cử của DựcLong trong Siêu Cấp Gia Đinh