Những Bình Luận Bởi SaNgộTịnh

Bình Luận Mới Nhất Của SaNgộTịnh
Có Hạt Bụi Bay Trong Mắt Em
Thợ Săn Quái Vật (Dịch Gia)
Tuyệt Thế Vũ Thần
Xuyên Qua Thời Không
Thợ Săn Quái Vật (Dịch Gia)
Cung Nữ Thượng Vị Ký (Bản dịch)
Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị (Dịch)
Xuyên Qua Thời Không
Bậc Thang Thứ Mười Tám Hạnh Phúc
Bậc Thang Thứ Mười Tám Hạnh Phúc
Bậc Thang Thứ Mười Tám Hạnh Phúc