Nhật Ký Hoạt Động Của Quanvk21

Nhật Ký Hoạt Động Của Quanvk21
đẩy 10 KP trong Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ - <>
ủng hộ 1000 TLT trong Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ - <>
đồng ý với đề cử của Athox trong Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ - <>
ủng hộ 100 TLT trong Cổ Chân Nhân (Bản Dịch)
ủng hộ 100 TLT trong Cổ Chân Nhân (Bản Dịch)
ủng hộ 100 TLT trong Cổ Chân Nhân (Bản Dịch)
đồng ý với đề cử của traxanhboduonggiare trong Cổ Chân Nhân (Bản Dịch)
ủng hộ 100 TLT trong Cổ Chân Nhân (Bản Dịch)
gửi cảm xúc Thích trong truyện Cổ Chân Nhân (Bản Dịch)
đẩy 18 KP trong Cổ Chân Nhân (Bản Dịch)
ủng hộ 100 TLT trong Cổ Chân Nhân (Bản Dịch)
trả lời diễn đàn Cầu truyện dài tập
+10
ủng hộ 5 TLT trong Cổ Chân Nhân (Bản Dịch)
trả lời diễn đàn TÌM TRUYỆN ĐỂ DỊCH
+10
trả lời diễn đàn Tìm truyện mới lạ
+10
bình luận diễn đàn Đề nghị dịch truyện cổ chân nhân
+5
bình luận diễn đàn Đề nghị dịch truyện cổ chân nhân
+5
đề cử mới truyện Cổ Chân Nhân (Bản Dịch)
+10
ủng hộ 10 TLT trong Cổ Chân Nhân (Bản Dịch)
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Cổ Chân Nhân (Bản Dịch)
bình luận diễn đàn Đề nghị dịch truyện cổ chân nhân
+5
bình luận diễn đàn Đề nghị dịch truyện cổ chân nhân
+5
bình luận diễn đàn Đề nghị dịch truyện cổ chân nhân
+5
bình luận diễn đàn Đề nghị dịch truyện cổ chân nhân
+5
bình luận diễn đàn Đề nghị dịch truyện cổ chân nhân
+5
bình luận diễn đàn Đề nghị dịch truyện cổ chân nhân
+5
bình luận diễn đàn Đề nghị dịch truyện cổ chân nhân
+5
viết bài diễn đàn Đề nghị dịch truyện cổ chân nhân
+15
gửi cảm xúc Thích trong truyện Chư Thiên Đỉnh Phong (Dịch)
ủng hộ 200 TLT trong Chư Thiên Đỉnh Phong (Dịch)
ủng hộ 100 TLT trong Chư Thiên Đỉnh Phong (Dịch)
đề cử mới truyện Chư Thiên Đỉnh Phong (Dịch)
+10
đồng ý với đề cử của nier trong Buông Em Phù Thủy Kia Ra (Dịch)
đề cử mới truyện Buông Em Phù Thủy Kia Ra (Dịch)
+10