Những Truyện Sáng Tác Bởi NhấtLộSátCẩu

Truyện Sáng Tác Mới Nhất Của NhấtLộSátCẩu

Nhất Lộ Chi Tiếu


Tiếu ngạo nhân gian giấc mộng trần.       Bách gia chư tử nhạo thế nhân.                      ...

Chương 1 -