Nhật Ký Hoạt Động Của Nam123

Nhật Ký Hoạt Động Của Nam123
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Võng Du Tranh Bá Yriel Đại Lục
tu luyện bằng LT: 300XP
đăng bán vật phẩm Mặt Nạ Đạo Tặc giá 10 LT
đẩy 10 KP trong Võng Du Tranh Bá Yriel Đại Lục
đăng bán vật phẩm Mặt Nạ Đạo Tặc giá 10 LT
bình luận diễn đàn Nạp tlt ko được
+5
viết bài diễn đàn Nạp tlt ko được
+15
bình luận diễn đàn HƯỚNG DẪN 5 PHƯƠNG THỨC NẠP TỬ LINH THẠCH
+5
trả lời diễn đàn HƯỚNG DẪN 5 PHƯƠNG THỨC NẠP TỬ LINH THẠCH
+10
bình truyện Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui
+5
trả lời diễn đàn kiếm kim phiếu kiểu j ?
+10
trả lời diễn đàn Thống kê chút nhể
+10
đề cử mới truyện Chẳng Lẽ Ta Là Thần (Dịch)
+10
bình truyện Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui
+5
bình truyện Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui
+5
bình truyện Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui
+5
đồng ý với đề cử của Kenshooter032 trong Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui
đề cử mới truyện Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui
+10
bình luận diễn đàn Cần nạp TLT bằng thẻ cào ngay bây giờ
+5
bình luận diễn đàn Cần nạp TLT bằng thẻ cào ngay bây giờ
+5
viết bài diễn đàn Cần nạp TLT bằng thẻ cào ngay bây giờ
+15
bình truyện Bạn Gái Nhà Ta Có Hệ Thống
+5
thích nhân vật Sở Tiên truyện Ta Có Thể Biến Thành Cá (Dịch)
tải ảnh đại diện mới
bình truyện Ta Có Thể Biến Thành Cá (Dịch)
+5
bình truyện Ta Có Thể Biến Thành Cá (Dịch)
+5
đồng ý với đề cử của luongsanglac trong Ta Có Thể Biến Thành Cá (Dịch)
đồng ý với đề cử của Cẩuca trong Ta Có Thể Biến Thành Cá (Dịch)
đồng ý với đề cử của Logorizon trong Ta Có Thể Biến Thành Cá (Dịch)
đồng ý với đề cử của zenezn trong Ta Có Thể Biến Thành Cá (Dịch)
bình truyện Ta Có Thể Biến Thành Cá (Dịch)
+5
thích nhân vật Lý Thất Dạ truyện Đế Bá
tải ảnh đại diện mới
chỉnh sửa hồ sơ