Nhật Ký Hoạt Động Của Long9392

Nhật Ký Hoạt Động Của Long9392
đẩy 10 KP trong Vô Tận Cường Hóa
đẩy 5 KP trong Vô Tận Cường Hóa
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Ác Ma Doanh Địa (Dịch)
đề cử mới truyện Ác Ma Doanh Địa (Dịch)
+10
ủng hộ 200 TLT trong Buông Em Phù Thủy Kia Ra (Dịch)