Những Truyện Phụ Trách Bởi Logorizon

Truyện Mới Nhất Phụ Trách Bởi Logorizon
Thiên Đế Truyền Thuyết
Thần Cấp May Mắn (Dịch)
Long Đế Truyền Kỳ
Kí ức tuổi thơ