Nhật Ký Hoạt Động Của Kingsley

Nhật Ký Hoạt Động Của Kingsley
đề cử mới truyện Tuyệt Thế Vũ Thần
+10
bình truyện Tuyệt Thế Vũ Thần
+5
bình truyện Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Yêu Họa Giang Hồ
bình truyện Yêu Họa Giang Hồ
+5
bình truyện Yêu nhau lắm cắn nhau đau (Tương ái tương sát)
+5
bình truyện Y Nhân Hạo Nguyệt
+5
bình truyện Thiên Trương Nhục Cốt Đầu
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Thiên Thượng Hồng Phi
bình truyện Thiên Thượng Hồng Phi
+5
bình truyện Sư Phụ, Đứng Lại
+5
bình truyện Loạn Thế Giang Hồ
+5
bình truyện Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly
+5
bình truyện Cực Phẩm Công Tử
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Cực Phẩm Công Tử
bình truyện Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Bỗng Dưng Muốn Chết
bình truyện Yêu Đúng Lúc, Gặp Đúng Người (Đúng Thời Điểm, Đúng Người)
+5
bình truyện Gặp Anh Là Điều Mỹ Lệ Đầy Bất Ngờ
+5
bình truyện Đại Thần Lưu Manh
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Đại Thần Lưu Manh
bình truyện Đại Thần Manh Động
+5
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Đại Thần Manh Động
bình truyện Đại Thần, Em Nuôi Anh
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Đại Thần, Em Nuôi Anh
bình truyện Công Tử Liên Thành
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Công Tử Liên Thành
bình truyện Boss Quá Gian Xảo!
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Boss Quá Gian Xảo!
bình truyện Boss Quá Gian Xảo!
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Bình Hoa Đại Thần
bình truyện Bình Hoa Đại Thần
+5
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Sắc Đẹp Thay Cơm
gửi cảm xúc Thích trong truyện Thời Gian Đẹp Nhất Đều Cho Em
bình truyện Thời Gian Đẹp Nhất Đều Cho Em
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Mối Tình Đầu Của Nàng Bọ Cạp (Ngự Tỷ Giang Hồ)
bình truyện Mối Tình Đầu Của Nàng Bọ Cạp (Ngự Tỷ Giang Hồ)
+5
bình truyện Trúc Mã Chọc Thanh Mai
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Trúc Mã Chọc Thanh Mai
bình truyện Cô Nàng Lính Đặc Chủng Xinh Đẹp
+5