Những Truyện Đã Đọc Của HP666

HP666 đã đọc 20 truyện.
Đấu Phá Chi Dược Phong
Ma Đầu Vô Sỉ
Tà Ác Thời Đại
Mị Ảnh
Sắc Hữu Bá Tam Quốc
Lăng Thiên Truyền Thuyết
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia (Dịch)
Sử Thượng Tối Cường Người Ở Rể
Hắc Ám Tây Du
Siêu Thần Yêu Nghiệt
Đấu Phá Chi Hóa Ma
Ta Không Phải Là NPC
Tam Quốc Chi Triệu Hoán Mãnh Tướng
Phong Lưu Tam Quốc
Tiêu Viêm Phong Lưu
Tam Quốc Chí Lữ Bố Thiên Hạ
Lão Tử Là Diêm Vương
Hệ Thống Siêu Cấp Toàn Năng Hóa
Cực Phẩm Tà Thiếu
Ta Không Phải Là NPC ( FULL Dịch )