Những Truyện Phụ Trách Bởi Fuly

Truyện Mới Nhất Phụ Trách Bởi Fuly
Phân Tranh Thiên Hạ (Bản Dịch)
Cổ Chân Nhân (Bản Dịch)
Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
Thai Rắn
Ác Ma Doanh Địa (Dịch Hoàn)
Hoàn Thành
Cung Nữ Thượng Vị Ký (Bản dịch)
Hoàn Thành
Hậu Cung Như Ý Truyện " Quyển 1"
Hành Trình Theo Đuổi Cô Vợ Trọng Sinh (Hoàn)
Hoàn Thành
Xuyên Thành Mẹ Của Nhân Vật Phản Diện (Hoàn)
Hoàn Thành
Ly Hôn: Cô Dâu Tái Giá
Hoàn Thành
Quỷ Bí Chi Chủ
Tu La Vũ Thần (Dịch)
Phản Phái Hình Cảnh