Nhật Ký Hoạt Động Của FanDươngidol

Nhật Ký Hoạt Động Của FanDươngidol
đề cử mới truyện 12 Nữ Thần
+10
đồng ý với đề cử của TrươngSỏi trong 12 Nữ Thần
đồng ý với đề cử của phuoclay2018 trong 12 Nữ Thần
đồng ý với đề cử của dungdang trong 12 Nữ Thần
đồng ý với đề cử của Phan3995 trong 12 Nữ Thần
bình truyện 12 Nữ Thần
+5
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện 12 Nữ Thần
bình luận diễn đàn Xin truyện vip
+5
ủng hộ 1 linh thạch trong Chương 256, 12 Nữ Thần