Nhật Ký Hoạt Động Của Banz

Nhật Ký Hoạt Động Của Banz
bình truyện Chênh Lệch Đáng Yêu
+5
đề cử mới truyện Hoàng Thượng, Công Công Có Hỉ Rồi!
+10
bình truyện Điên Đảo Si Mê
+5
đề cử mới truyện Điên Đảo Si Mê
+10
theo sau MeoWiWi
trả lời diễn đàn Trổ tài văn chương nhận ngay lì xì.
+10
trả lời diễn đàn Trổ tài văn chương nhận ngay lì xì.
+10
trả lời diễn đàn háp py niu zia 2019
+10
trả lời diễn đàn THƠ TẾT
+10
trả lời diễn đàn Hướng dẫn cho người mới về EXP và LINH THẠCH!
+10
trả lời diễn đàn Làm sao lên cấp
+10
trả lời diễn đàn Xác nhận email sao không thấy email gửi về nhỉ ?
+10