Bạn Bè BóngTốiVĩnhHằng

Những Thành Viên BóngTốiVĩnhHằng Đang Theo Đuôi
nvm1997

nvm1997

Nguyên Anh Trung Kỳ
NhượcHyÁiLinh

NhượcHyÁiLinh

Trúc Cơ Sơ Kỳ
LãnhThiênYết

LãnhThiênYết

Luyện Khí Tầng Năm
lumiehistorie

lumiehistorie

Phàm Nhân
lãobàmộngtình

lãobàmộngtình

Hóa Thần Sơ Kỳ
Lưu_Phương

Lưu_Phương

Luyện Khí Tầng Một
000HacMieu000

000HacMieu000

Trúc Cơ Sơ Kỳ
LãnhKhuyết

LãnhKhuyết

Kết Đan Sơ Kỳ
traxanhboduonggiare

traxanhboduonggiare

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Cẩuca

Cẩuca

Luyện Hư Trung Kỳ
haruno123

haruno123

Trúc Cơ Hậu Kỳ