Vạn Yêu Chi Tổ

Tác Giả:  Cô Độc Phiêu Lưu

Thể Loại:  Tiên HiệpHuyền HuyễnQuỷ Tu

Loại Truyện:  Dịch

Lượt Đọc:  29676

Trạng Thái:  Còn tiếp...

Vạn Yêu Chi Tổ

Nhân vật chính của truyện là một con hắc hổ thành tinh, tên gọi Đế Thích Thiên. Bạch hổ mụ mụ, muội muội và ban lan hổ đệ đệ bị người tróc đi làm linh thú, làm cho Đế Thích Thiên oán hận người tu chân không thôi, quyết chí tu hành để đi cứu mụ mụ cùng đệ muội.

Trong hành trình cứu mụ mụ, thì hắc hổ cũng nhân tiện bành trướng thế lực, thu phục lang tinh, hầu tinh, ưng tinh, xà tinh... về làm đàn em.

 

(Nguồn: ST)

Các chương mới nhất được cập nhật:

Danh sách chương truyện "Vạn Yêu Chi Tổ"

Truyền Tống đến Trang: