Danh Sách Truyện Huyền Huyễn

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái
1 Quản Bình Triều Còn tiếp...
2 Xuân Trường Còn tiếp...
3 Khoái Xan Điếm Còn tiếp...
4 Mai Can Thái Thiếu Bính Còn tiếp...
5 Loạn Thế Cuồng Đao​​ Full
6 Mạc Mặc Còn tiếp...
7 Xấu Tới Linh Hồn Full
8 Tâm Mộng Vô Ngân Full
9 Đình Vũ Còn tiếp...
10 Yêu Yêu Còn tiếp...

© 2013 TruyệnYY