Danh Sách Truyện Huyền Huyễn

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái
1 Mai Can Thái Thiếu Bính Còn tiếp...
2 Loạn Thế Cuồng Đao​​ Full
3 Mạc Mặc Còn tiếp...
4 Xấu Tới Linh Hồn Còn tiếp...
5 Tâm Mộng Vô Ngân Full
6 Đình Vũ Còn tiếp...
7 Yêu Yêu Còn tiếp...
8 Mộng Nhập Thần Cơ Còn tiếp...
9 Ngã Bản Thuần Khiết Full
10 Nga Mi Còn tiếp...

© 2013 TruyệnYY