Danh Sách Truyện Huyền Huyễn

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái
1 Ô Sơn Còn tiếp...
2 Ngã Cật Tây Hồng Thị Còn tiếp...
3 Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Còn tiếp...
4 Vô Tội Còn tiếp...
5 Huyết Hồng Còn tiếp...
6 Tiêu Tiềm Còn tiếp...
7 Tâm Mộng Vô Ngân Còn tiếp...
8 Huyền Vũ Full
9 Ta Là Lão Ngũ Full
10 Yếm Bút Tiêu Sinh Còn tiếp...

© 2013 TruyệnYY