Tạo Thần

Tác Giả:  Thương Thiên Bạch Hạc

Thể Loại:  Tiên HiệpHuyển ẢoXuyên Không

Loại Truyện:  Dịch

Lượt Đọc:  237859

Trạng Thái:  Hoàn Thành

Tạo Thần

Thông hóa bành trướng sống không nổi làm sao bây giờ? Không thể làm gì khác hơn là chém giết rồi. Chỉ có một nửa trung học văn hóa địa tiểu bĩ tử trở về cổ đại. Không nghĩ tới nghênh đón hắn địa không riêng có "Huynh đường", còn có "Trong ngực"!

Huynh đệ văn, không NP, hỉ kịch, thích địa nhảy hãm hại, nhắn lại, đánh phân, cất dấu! Vốn chuyện xưa chỉ do YY, như có lôi đồng, chỉ do gặp quỷ! Có tài trí, năng lực thiên bẩm, cùng với cơ duyên trời ban thì tấc cả mọi việc đều có thể...

Truyện xoay quanh cuộc phiêu lưu của các thanh thiếu niên trên co đường tìm và khá phá cái được gọi là Trí Năng trong mỗi con người, để có thể hoàn thiện mình...

 

(Nguồn: ST)

Các chương mới nhất được cập nhật:

Danh sách chương truyện "Tạo Thần"

Truyền Tống đến Trang: