Cửu Đỉnh Ký

Tác Giả:  Ngã Cật Tây Hồng Thị

Thể Loại:  Tiên HiệpHuyển ẢoHuyền Huyễn

Loại Truyện:  Dịch

Lượt Đọc:  769122

Trạng Thái:  Hoàn Thành

Cửu Đỉnh Ký

- Đây là bộ truyện thứ năm của Phiên Gia (tự xưng của tác giả). Bốn bộ truyện trước do Phiên Gia viết có ba bộ vốn là Tu chân, Tiên hiệp thể loại, một là tây phương ma huyễn thể loại. Bộ truyện thứ năm này chính là Đông phương huyền ảo thể loại.

"Cửu Đỉnh Ký" được Phiên Gia suy nghĩ rất lâu và cũng là bộ truyện được Phiên Gia chờ đợi cao nhất. Tin rằng "Cửu Đỉnh Ký" sẽ không khiến cho mọi người phải thất vọng.

 

(Nguồn: Sưu Tầm, tangthuvien)

Các chương mới nhất được cập nhật:

Danh sách chương truyện "Cửu Đỉnh Ký"

Truyền Tống đến Trang: