Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể Like, Đánh Dấu, Chuyển Giao Diện Đọc... Chỉ mất 40 giây của bạn thôi nhưng còn nhiều đều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 696 Được túi tên

Bạn đang đọc Thôn Thiên của Yêu Bạch Thái

Phiên bản Dịch · 2465 chữ · khoảng 8 phút đọc

Tứ đại lĩnh vực, phân biệt phát sinh Thập Duy Đại Thần Lực, Bổn Nguyên Đại Chân Lực, Chu Thiên Đại Tinh Lực, Cửu Huyền Đại Thánh Lực, loại lực lượng này rót vào trong Tu Di Niết Bàn, thông qua vô thượng hỗn nguyên phương pháp, thành tựu Đại Hỗn Nguyên Lực.

Đại Hỗn Nguyên Lực, tái chảy vào trong cơ thể Dương Lăng, ngưng tụ thành hỗn nguyên kinh lạc. Mười năm thời gian, Dương Lăng xâ dựng thứ sáu trọng hỗn nguyên kinh lạc. Lục trọng hỗn nguyên kinh lạc xuất hiện, có thể khiến cho Dương Lăng hỗn nguyên thánh thể lại tăng uy lực rất nhiều.

Hỗn Nguyên Lực Lượng, nguyên lai từ một nghìn tám trăm phương, tăng cho tới bây giờ gần sáu nghìn phương, tức sáu nghìn ức đấu lực lượng!

Lúc này, trên Tử Quang Bi biểu hiện tin tức tương quan:

Giai vị: Mạt lưu đệ tử.

Chức vị: Tham chiến đệ tử.

Lực lượng: sáu nghìn phương linh đài lực lượng.

Thực lực thứ bậc: Hai vạn năm nghìn tám trăm chín mươi mốt.

Cống hiến điểm: Sáu vạn năm nghìn điểm.

Lục trọng hỗn nguyên kinh lạc vừa thông suốt, Dương Lăng thầm nghĩ nói: "Sáu nghìn phương lực lượng, phải làm là có thể tu tập Thiên Xạ cửu thức, hậu lục thức."

Bất quá, Thiên Xạ túi tên, còn đang ở Bàn Cổ Giới, Dương Lăng muốn tu luyện, phải lấy được túi tên này. Tính toán một hồi, Dương Lăng trong tay kết ấn, liền xuất hiện một lũ bạch quang. Trong bạch quang này, có vô số phù văn minh diệt, như thiểm điện, hướng bầu trời Bàn Cổ Giới, một cái đại thế giới phóng đi.

Bạch quang này thoáng cái xuyên qua vô số không gian, tiến nhập đại thế giới, rồi tiến nhập một trong số đó trung thiên thế giới, rồi phá vỡ mà vào Bàn Cổ Giới. Linh quang vừa đến, trực tiếp tiến nhập Thần Giới.

Lúc này, Nữ Oa đang ở trong Nữ Oa Cung, bà bỗng nhiên phất tay, bạch quang liền rơi vào trong tay. Bạch quang sáng ngời, hóa thành hư ảnh Dương Lăng: "Mẫu Tôn, hài nhi đã đến Tam Thanh đại thế giới, hôm nay muốn tu luyện Thiên Xạ Cung hậu lục thức, thỉnh Mẫu Tôn mang tới Thiên Xạ túi tên, tống tới Tam Thanh đại thế giới, hài nhi rất cảm kích." Kế tiếp báo cho biết phương vị của túi tên.

Nữ Oa nhìn sang, cười nói: "Xem sắc mặt hài nhi ta, tu vi đột nhiên tăng mạnh." Bà kêu, "Thần tướng ở đâu?"

Năm tên Thiên Thần xuất hiện: "Thỉnh Thái Tôn phân phó."

Nữ Oa: "Năm người ngươi hạ giới một chuyến, mang về Thiên Xạ túi tên." Rồi xuất ra một quả đan dược, "Đây là Thần Thánh Đan, có thể dùng để trao đổi."

Năm Thiên Thần đều lấy làm kinh hãi, Thần Thánh Đan này, trong Bàn Cổ Giới, chỉ có Nữ Oa có thể luyện chế. Dùng đan này, có thể thành tựu thần thánh chi khu, thu được thuần khiết Thiên Thần truyền thừa, không phải chuyện đùa.

Sửng sốt xong, năm Thiên Thần liền đi tới Bàn Cổ Giới lấy túi tên.

Lúc năm Thiên Thần vâng mệnh, hạ phàm đi tới Bàn Cổ Giới.

Dương Lăng ly khai Bàn Cổ Giới, đã hơn hai mươi năm. Chư phái tu sĩ, phàm hạng người thực lực cường đại, đều tiến nhập trong Địa Hoàng Giới. Tu sĩ trên Cửu Châu, đa số cũng đều đầu nhập trong chư đại môn phái.

Vạn Pháp, Thái Dịch, Thái Cực, Thái Hư, Thiên Ngoại Thiên các môn phái, trong lúc đó cực ít xuất hiện tranh đấu, kinh qua nghỉ ngơi lấy lại sức, thực lực dần dần có đề thăng.

Xạ Nhật kiếm phái, ngũ tôn Thiên Thần phủ xuống, một Thiên Thần quát lên: "Xạ Nhật Tiên Tôn đi ra gặp mặt!"

Xạ Nhật Tiên Tôn vội vã đi ra, hắn nhận biết mấy người này là Thiên Thần hóa thân, tâm sinh cảnh giác, trầm giọng nói: "Năm vị có gì chỉ giáo?"

Một Thiên Thần xuất ra Thần Thánh Đan: "Đây là Nữ Oa Thái Tôn luyện chế Thần Thánh Đan, vạn phần trân quý. Ngươi nếu có thể giao ra Thiên Xạ túi tên, tức có đan này."

Xạ Nhật Tiên Tôn trong lòng khẽ động, hỏi: "Việc này có phải cùng Dương Lăng có liên quan?"

Thiên Thần: "Việc này chúng ta cũng không biết được, ngươi nếu nguyện ý, tức khắc trao đổi, nếu không muốn, chúng ta còn phải đi về phục mệnh."

Xạ Nhật Tiên Tôn thầm nghĩ: "Thiên Xạ Cung tại trong tay Dương Lăng, người muốn có túi tên, không phải hắn thì là ai. Chỉ là, người này đã tiến nhập Tam Thanh đại thế giới, như thế nào mà người Thần Giới lại đứng ra?"

Hắn tự lự một chút, cũng rõ ràng vài điểm. Thần Thánh Đan đối với hắn rất có bang trợ, Thiên Xạ túi tên hầu như không có giá trị gì. Huống chi, hắn cũng không muốn đắc tội với Dương Lăng, lại càng không muốn đắc tội với Thần Giới. Vì vậy ý nghĩ chợt loé lên, Xạ Nhật hạ quyết tâm, cười nói: "Được, ta nguyện ý trao đổi."

Năm Thiên Thần vào tay Thiên Xạ túi tên, trở về Thần Giới, đem túi tên giao cho Nữ Oa Cung. Nữ Oa cầm túi tên, ném về phía trước, túi tên này vượt qua vô số thời không, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Dương Lăng.

Dương Lăng đợi ba ngày, chợt thấy trước mắt xuất hiện một đoàn kính quang. Trong kính quang trướcchui ra Thiên Xạ túi tên, tiếp đó hiển hiện ra Nữ Oa ảnh tượng: "Hài nhi, ngươi tại Tam Thanh đại thế giới, còn thanh thản sao?"

Dương Lăng vội vã đứng dậy xá một cái: "Mẫu Tôn, hài nhi vẫn tốt."

Nữ Oa gật đầu: "Gần đây vài thập niên, Thần Giới vẫn trù bị chiến sự, có một ... hai ... trăm năm nữa, kiếp nạn sẽ tới. Khi đó, ngươi có thể tới Thần Giới một chuyến, đem tất cả ân oán tiêu trừ."

"Vâng." Dương Lăng ứng đáp.

"Tam Thanh đại thế giới, người tài ba vô số, hài nhi ngươi giai đoạn trước không thể đường đường chính chính, chờ đả thông thiên địa huyền thiết xong, đại thế giới này, mặc cho ngươi ngao du." Nữ Oa lại khuyến cáo một câu, ảnh tượng liền biến mất.

Lại nói Dương Lăng được túi tên, lập tức tiến nhập trong túi tên.

Hắn đã từng tiến nhập qua túi tên, tập được Thiên Xạ tiền tam thức. Lần này, quen việc dễ làm, rất nhanh đã tiến nhập trong Thiên Xạ túi tên đệ tứ quan. Trong không gian, thanh sắc điện quang ngưng tụ thành một cái đồ tượng, hé ra trương cự cung. Dương Lăng chăm chú nhìn ba ngày, tập được thức tiến thuật này. Nhất thời, đồ tượng tiêu tán, thanh quang ngưng tụ một mũi tên, bắn về phía Dương Lăng.

Sáu nghìn phương hỗn nguyên đại lực, Dương Lăng thực lực so với mới vào túi tên thì, mạnh mẽ gấp nghìn lần, đơn giản tiếp được tên này.

Kế tiếp, hắn lại liên tiếp phá lưỡng quan, tiếp được hồng quang, hoàng quang ngưng tụ ra tiến vũ, học được đệ ngũ thức, đệ lục thức.

Bất quá, khi Dương Lăng như muốn đi vào đệ thất quan thì, nhất thời cảm giác được một cổ sát khí hắn cũng vô pháp chống đối.

"Đệ thất quan này, ta sợ rằng không thể vượt qua, đợi ngày sau mới phá được." Dương Lăng lúc này độn ra túi tên.

Mới học được tam thức, hắn nhiếp ra Thiên Xạ Cung, trương cung kéo dây. Thiên Xạ Cung cong thành hình bán nguyệt, trên đó sáng lên mười một cái phù điêu quái nhãn. Chỉnh cung trương tên, tản mát ra kinh thiên sát khí, kinh động những tu sĩ phụ cận.

Bất quá, dưới một lần thử, Dương Lăng lập tức thu hồi Thiên Xạ Cung, kế tục chuyển nhập sang tu luyện. Những người phụ cận mặc dù cảm giác khác thường, nhưng đều biết hắn là người tham gia sinh tử chi chiến, bởi vậy không người nào dám chọc.

Cùng thời khắc đó, phụ cận Tử Quang Tiên Cung, trên bầu trời xuất hiện bốn gã tu sĩ. Bốn gã tu sĩ này, bao gồm cả ba gã nhất đẳng Chí Tiên, một gã tam đẳng Chí Tiên. Bốn người này, cùng Dương Lăng giống nhau, đều là người tham dự sinh tử chi chiến, cướp đoạt Tử Quang tiên tỉnh.

Chí Tiên tham dự sinh tử chi chiến, có toàn bộ năm người, Dương Lăng chỉ là một trong số đó. Năm vị Chí Tiên, đều là tư chất rất cao, thực lực Chí Tiên cực mạnh.

Bốn người bay tới nơi Dương Lăng tu luyện, trong đó một người cười nói: "Nghe nói người này đã có tám trăm phương tiên lực, chém giết sáu mươi lăm tên Lăng Hư Môn Chí Tiên."

Ba người khác, đều lộ ra vẻ khinh thường: "Tám trăm phương? Thậm chí không đủ một phần mười lực lượng của ta, làm sao có thể tham gia? Khiến người yếu như vậy cùng chúng ta tham chiến, chỉ trở thành trói buộc!"

Mấy người nhìn nhau, một người đề nghị nói: "Tai nghe chưa thật, không bằng chúng ta thử thực lực của hắn một lần?"

Ba người còn lại đều đồng ý: "Được! Nếu như người này thực lực quá kém, chúng ta sẽ đệ trình Thưởng Phạt Sử, yêu cầu đổi lại đồng bạn."

Thương nghị đã định, trong đó một người thanh niên, bay tới bầu trời cung điện Dương Lăng tu luyện, quát to: "Dương Lăng đi ra gặp ta!"

Dương Lăng đang tu luyện, chợt nghe có người gọi, thời gian hắn tu luyện thập phần trân quý, trong lòng nhất thời tức giận. Hỗn nguyên thánh thể hóa thành một đạo bạch quang, lao ra cung điện, hiện thân đối diện người nọ.

Vừa thấy, Dương Lăng nhất thời phát hiện, người này cư nhiên là tại trong Tiên Táng Điện gặp rồi, hắn cười lạnh một tiếng: "Là ngươi!"

Đối phương cười nói: "Dương Lăng, ta là Văn Thiên Độc, cùng ngươi đều là trong năm tên đệ tử tham dự sinh tử chi chiến Tử Quang Môn. Bọn ta bốn người, hoài nghi thực lực ngươi chưa đủ để tham dự, vì thế tìm đến chứng thưc."

"Tìm chứng cứ?" Dương Lăng "Hắc hắc" cười, không nói hai lời, trong tay đã lấy ra Kinh Tiên Giản, hung hăng một giản đánh ra.

"Ầm ầm long!"

Sáu nghìn phương hỗn nguyên đại lực, hơn nữa Kinh Tiên Giản hung hãn, Dương Lăng một kích này sát thương là kinh người không gì sánh được, khiến Văn Thiên Độc sắc mặt đại biến. Hắn thế nào cũng nghĩ không ra, Dương Lăng thực lực tăng trưởng cư nhiên cực nhanh như vậy, từ tám trăm phương lực lượng, bạo tăng tới sáu nghìn phương!

Đối mặt một kích hung mãnh như vậy, Văn Thiên Độc không thể né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Hắn bằng vào năm nghìn phương tiên lực, cùng bản thân mạnh mẽ, hung hăng một quyền đánh về phía Kinh Tiên Giản.

"Băng!"

Trên Kinh Tiên Giản, đồng thời phát sinh đoạn, toái, ly, băng, liệt các loại hủy diệt kính đạo, vừa tiếp xúc tới bàn tay, lập tức đem thủ chưởng Văn Thiên Độc chấn vỡ. Văn Thiên Độc nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng lui về phía sau.

Dương Lăng đắc ý không buông tha, trong tay Kinh Tiên Giản điểm, tạp, thứ, thiêu, từng bước ép sát, một đường điên cuồng đuổi theo cuồng đả.

"Rầm rầm oanh!"

Khắp bầu trời cương phong cuồng quyển, mọi nơi sấm sét minh diệt, Văn Thiên Độc bị đập nát bàn tay, chặt đứt cánh tay, mắt thấy nhất giản này sẽ đập giữa đầu, hắn trong mắt hiện lên một tia sợ hãi cùng tức giận.

"Dừng tay!"

Ba gã khác vốn muốn xem Văn Thiên Độc giáo huấn Dương Lăng, đều sợ ngây người, liền phản ứng, lập tức đồng thời xuất thủ, muốn ngăn cản Dương Lăng tiếp tục truy sát.

Dương Lăng dường như thiểm điện ánh mắt chợt lóe, hung ác độc địa cười: "Lấy bốn đấu một?" Không chút nào sợ hãi, triển khai Chân Võ thủ đoạn, cả người đột nhiên biến hóa thành một đạo huyễn ảnh. Trong vòng phương viên vạn dặm, nơi nơi đều là cái bóng Kinh Tiên Giản.

Cái bóng càng ngày càng nhiều, một vạn, mười vạn, trăm vạn, nghìn vạn lần, thẳng đến ba mươi ba ức cái bóng Kinh Tiên Giản xuất hiện. Lúc này, bao gồm Văn Thiên Độc bốn người ở bên trong, bọn họ đều phát hiện mình thân đã không thể nhúc nhích, hoàn toàn bị khắp bầu trời giản ảnh tỏa định thân hình.

"Hợp!" Dương Lăng hét lớn.

"Răng rắc!"

Khắp bầu trời giản ảnh hợp làm một, một đạo cường quang, dài đến vạn dặm, quét ngang qua. Ba mươi ba ức kích, hóa thành một kích, lực lượng thật kinh khủng tới một cái trình độ có thể nghiền nát không gian Tam Thanh đại thế giới.

"Ù ù!"

Bốn người, trong lòng đều sinh ra sợ hãi thật lớn, muốn tránh, nhưng đã chậm.

"Dừng tay." Lại một thanh âm vang lên, trong hư không vươn ra một cái ngón tay, hướng trên giản điểm một cái.

"Đinh "

Cự giản tiêu tán, Dương Lăng cũng bị chấn đến thối lui cực xa, giật mình mà nhìn về phía người xuất thủ.

Không gian phá vỡ, đi ra một gã trung niên tu sĩ, hắn liếc mắt nhìn Dương Lăng, cười nói: "Không tệ! Tử Quang Môn có thể có ngươi đệ tử hung hãn bực này, tất có tư cách thắng được Tử Quang tiên tỉnh trăm năm sử dụng."

Văn Thiên Độc bọn bốn người, sắc mặt đều rất khó nhìn, mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa bị giết, nếu không có người trước mắt xuất thủ, bọn họ đã ngã xuống.

Dương Lăng nhíu mày, nhìn chằm chằm trung niên nhân: "Ngươi là ai?"

Văn Thiên Độc quát lên: "Lớn mật! Thấy chưởng môn, còn dám vô lễ?"

Bạn đang đọc Thôn Thiên của Yêu Bạch Thái
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 22

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự